Truy cập nội dung luôn

 

Trang thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Trãi

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
PV TT Ga ve xet tuyen(18-10)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 4685

Chi tiết tin

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2020- 2021
16/02/2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2020 - 2021
                         
STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ
Toán Văn/TV Ngoại ngữ
Khối 10      
1 2E+09 Nguyễn Phú Thùy An 17/09/2005 10C1 8.8 8.7 7.2 8.7 Giỏi Tốt 1
2 2E+09 Lê Hoàng Chức 02/04/2005 10C1 6.7 8.2 7.1 8.1 Giỏi Tốt 8
3 2E+09 Huỳnh Thị Hồng Duyên 07/03/2005 10C1 8.1 8.7 7.5 8.7 Giỏi Tốt 5
4 2E+09 Nguyễn Hoàng Huy Đạt 31/01/2005 10C1 8.7 8.7 7.0 8.7 Giỏi Tốt 3
5 2E+09 Nguyễn Thành Đạt 20/08/2005 10C1 9.1 8.5 8.6 9.3 Giỏi Tốt 0
6 2E+09 Lã Duy Đăng 14/07/2005 10C1 8.4 8.2 7.2 8.8 Giỏi Tốt 2
7 2E+09 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 09/02/2005 10C1 8.8 8.1 6.8 8.7 Giỏi Tốt 0
8 2E+09 Lê Hiếu Hậu 17/03/2005 10C1 8.7 8.2 6.9 8.8 Giỏi Tốt 0
9 2E+09 Trần Quang Hậu 22/02/2005 10C1 8.4 8.1 7.2 8.3 Giỏi Tốt 0
10 2E+09 Nguyễn Như Huỳnh 14/09/2005 10C1 9.8 8.4 8.9 9.2 Giỏi Tốt 0
11 2E+09 Lê Thị Thanh Ngân 12/05/2005 10C1 8.9 8.1 7.6 8.5 Giỏi Tốt 0
12 2E+09 Châu Hữu Nghị 28/11/2005 10C1 8.7 8.4 8.9 9.3 Giỏi Tốt 1
13 2E+09 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 31/03/2005 10C1 8.7 8.2 7.8 8.6 Giỏi Tốt 0
14 2E+09 Nguyễn Thị Kiều Oanh 28/03/2005 10C1 7.7 8.0 7.2 8.0 Giỏi Tốt 4
15 2E+09 Lê Ngọc Lan Phương 12/07/2005 10C1 9.3 8.9 9.1 9.4 Giỏi Tốt 1
16 2E+09 Phạm Thị Hồng Phượng 23/05/2005 10C1 8.5 7.7 6.8 8.3 Giỏi Tốt 5
17 2E+09 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 12/10/2005 10C1 9.3 8.6 7.7 9.0 Giỏi Tốt 0
18 2E+09 Nguyễn Chí Tài 01/10/2005 10C1 9.1 7.7 8.8 9.0 Giỏi Tốt 0
19 2E+09 Võ Đại 18/08/2005 10C1 9.4 8.1 8.8 9.0 Giỏi Tốt 0
20 2E+09 Trần Thúy Vy 10/07/2005 10C1 6.9 8.9 8.4 8.5 Giỏi Tốt 2
21 2E+09 Huỳnh Ngọc Tú Anh 18/03/2005 10C2 9.9 8.7 8.2 9.3 Giỏi Tốt 1
22 2E+09 Lê Hồ Hoài Bảo 27/06/2005 10C2 9.5 8.5 8.3 9.1 Giỏi Tốt 0
23 2E+09 Lê Quốc Bảo 13/09/2005 10C2 9.6 8.6 7.6 9.0 Giỏi Tốt 0
24 2E+09 Ngô Tấn Đức 23/02/2005 10C2 7.3 8.5 7.2 8.1 Giỏi Tốt 2
25 2E+09 Lê Võ Đức Huy 22/04/2005 10C2 10.0 8.3 7.9 9.1 Giỏi Tốt 1
26 2E+09 Huỳnh Minh Khôi 06/10/2005 10C2 8.8 7.7 7.1 8.4 Giỏi Tốt 0
27 2E+09 Lê Dương Ái Minh 12/07/2005 10C2 8.9 8.4 7.9 9.2 Giỏi Tốt 2
28 2E+09 Phạm Thị Cát Mộng 07/04/2005 10C2 9.8 9.0 8.7 9.5 Giỏi Tốt 0
29 2E+09 Trương Thị Yến Nhi 20/01/2005 10C2 9.2 8.5 6.9 8.5 Giỏi Tốt 1
30 2E+09 Phan Thị Phi Như 29/10/2005 10C2 9.3 8.9 7.0 8.9 Giỏi Tốt 0
31 2E+09 Phan Nguyễn Minh Nhựt 18/09/2005 10C2 9.7 9.4 9.7 9.7 Giỏi Tốt 0
32 2E+09 Bạch Nguyễn Phong 11/08/2005 10C2 9.2 8.0 8.3 8.7 Giỏi Tốt 1
33 2E+09 Trần Thị Sang 23/07/2004 10C2 8.7 8.9 7.0 8.7 Giỏi Tốt 1
34 2E+09 Nguyễn Đức Tài 22/04/2005 10C2 8.2 8.6 7.8 9.0 Giỏi Tốt 6
35 2E+09 Nguyễn Thanh Thảo 20/06/2005 10C2 7.1 8.5 7.6 8.8 Giỏi Tốt 0
36 2E+09 Phạm Thị Như Thùy 18/12/2005 10C2 8.7 8.1 7.1 8.3 Giỏi Tốt 0
37 2E+09 Nguyễn Thị Minh Thư 27/03/2005 10C2 9.8 9.3 8.8 9.7 Giỏi Tốt 1
38 2E+09 Trương Quang Toàn 22/12/2005 10C2 9.3 8.4 7.8 8.8 Giỏi Tốt 0
39 2E+09 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 04/05/2005 10C2 9.3 7.9 7.4 8.7 Giỏi Tốt 0
40 2E+09 Phan Mai Ngọc 15/04/2005 10C2 9.8 9.6 9.6 9.7 Giỏi Tốt 1
41 2E+09 Lương Thị Ngọc Vy 22/01/2005 10C2 8.5 8.9 7.3 9.0 Giỏi Tốt 1
42 2E+09 Mai Lan Anh 05/08/2005 10C3 9.2 8.7 8.1 8.9 Giỏi Tốt 1
43 2E+09 Trịnh Gia Bảo 06/05/2005 10C3 7.5 8.5 7.9 8.4 Giỏi Tốt 2
44 2E+09 Ngô Hồ Khánh Bân 07/02/2005 10C3 9.7 8.6 8.6 9.2 Giỏi Tốt 0
45 2E+09 Trần Thị Hồng Gấm 03/04/2005 10C3 7.9 8.0 7.6 8.4 Giỏi Tốt 0
46 2E+09 Lê Trung Hậu 28/11/2005 10C3 9.2 8.1 7.1 8.9 Giỏi Tốt 0
47 2E+09 Huỳnh Chí Hiếu 20/11/2005 10C3 9.7 8.0 6.5 8.7 Giỏi Tốt 2
48 2E+09 Trần Thị Trúc Mai 27/05/2005 10C3 8.6 7.1 6.6 8.4 Giỏi Tốt 0
49 2E+09 Võ Thị Thanh Ngân 16/12/2005 10C3 6.8 8.1 6.8 8.4 Giỏi Tốt 0
50 2E+09 Trương Nguyễn Khánh Ngọc 01/10/2005 10C3 8.7 7.2 7.5 8.1 Giỏi Tốt 0
51 2E+09 Lê Thị Huỳnh Như 16/05/2005 10C3 8.9 7.7 6.9 8.5 Giỏi Tốt 0
52 2E+09 Phan Minh Nhựt 06/10/2005 10C3 8.9 7.3 6.6 8.3 Giỏi Tốt 0
53 2E+09 Phạm Minh Thư 05/01/2005 10C3 8.8 7.9 6.9 8.6 Giỏi Tốt 1
54 2E+09 Nguyễn Thị Diễm Trinh 25/09/2005 10C3 9.8 8.6 7.7 9.3 Giỏi Tốt 0
55 2E+09 Nguyễn Thị Thảo Uyên 11/08/2005 10C3 9.7 8.6 6.9 9.1 Giỏi Tốt 0
56 2E+09 Trần Thị Tường Vân 05/04/2005 10C3 9.6 8.7 7.9 9.3 Giỏi Tốt 4
57 2E+09 Hồ Ngọc Vy 20/02/2005 10C3 8.2 8.5 7.8 9.0 Giỏi Tốt 0
58 2E+09 Võ Ngọc Hải Ân 30/04/2005 10C4 8.0 7.5 6.6 8.1 Giỏi Tốt 0
59 2E+09 Nguyễn Thị Tuyết Chân 02/10/2005 10C4 9.3 8.6 8.9 9.4 Giỏi Tốt 2
60 2E+09 Phạm Nguyễn Tiểu Du 07/08/2005 10C4 8.5 8.5 7.4 9.0 Giỏi Tốt 0
61 2E+09 Võ Văn Khánh Duy 20/08/2005 10C4 8.8 7.4 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
62 2E+09 Nguyễn Lâm Khánh Muội 13/07/2005 10C4 7.9 9.1 7.9 9.2 Giỏi Tốt 1
63 2E+09 Phùng Thị Yến Nhi 20/07/2005 10C4 8.7 8.2 8.3 9.1 Giỏi Tốt 0
64 2E+09 Lê Thị Yến Phi 12/05/2005 10C4 8.5 8.0 8.3 9.1 Giỏi Tốt 0
65 2E+09 Lê Thị Huyền Trân 04/02/2005 10C4 8.3 8.2 6.9 8.6 Giỏi Tốt 0
66 2E+09 Huỳnh Thị Cẩm 05/07/2005 10C4 8.5 6.7 6.9 8.1 Giỏi Tốt 1
67 2E+09 Nguyễn Thanh Phúc Tủy 19/10/2005 10C4 8.8 7.8 9.0 9.1 Giỏi Tốt 0
68 2E+09 Nguyễn Thị Cẩm Vy 04/12/2005 10C4 9.2 7.6 8.9 8.9 Giỏi Tốt 1
69 2E+09 Trần Thị Xuân Yến 05/04/2005 10C4 8.8 8.9 7.7 9.4 Giỏi Tốt 1
70 2E+09 Phạm Lê Gia Bảo 19/09/2005 10C5 8.5 7.4 6.7 8.4 Giỏi Tốt 0
71 2E+09 Võ Thị Thu Diện 10/12/2005 10C5 9.8 8.0 7.5 8.6 Giỏi Tốt 0
72 2E+09 Dương Văn Đạt 07/10/2005 10C5 9.9 8.8 7.9 9.1 Giỏi Tốt 0
73 2E+09 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/10/2005 10C5 9.3 8.0 7.6 8.8 Giỏi Tốt 0
74 2E+09 Hồ Nguyễn Thị Thúy Nguyên 24/08/2005 10C5 9.8 8.3 7.7 9.1 Giỏi Tốt 0
75 2E+09 Hồ Trọng Phúc 30/05/2005 10C5 9.8 9.0 8.1 9.3 Giỏi Tốt 0
76 2E+09 Phạm Chí Thanh 25/11/2005 10C5 8.5 8.0 7.3 8.4 Giỏi Tốt 0
77 2E+09 Dương Thị Thanh Thi 14/10/2005 10C5 9.6 8.2 8.0 8.7 Giỏi Tốt 0
78 2E+09 Võ Thị Thu Tuyền 02/02/2005 10C5 8.6 7.6 7.7 8.2 Giỏi Tốt 1
79 2E+09 Võ Thị Thúy Vy 15/05/2005 10C5 8.9 7.8 7.2 8.6 Giỏi Tốt 0
80 2E+09 Nguyễn Ngọc Lan Anh 22/12/2005 10C6 9.3 8.8 6.7 8.5 Giỏi Tốt 0
81 2E+09 Đỗ Thị Gia Ân 13/06/2005 10C6 9.0 8.7 6.8 8.2 Giỏi Tốt 2
82 2E+09 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/03/2005 10C6 9.7 8.7 7.4 8.8 Giỏi Tốt 4
83 2E+09 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/07/2005 10C6 9.3 8.8 7.0 8.6 Giỏi Tốt 3
84 2E+09 Nguyễn Sơn Trường An 21/02/2005 10C7 8.1 8.4 6.7 8.0 Giỏi Tốt 1
85 2E+09 Trương Thị Cẩm Hồng 01/09/2005 10C7 6.6 9.1 7.5 8.2 Giỏi Tốt 0
86 2E+09 Hồ Hoàng Nhựt Thái 10/12/2005 10C7 8.6 8.3 7.5 8.4 Giỏi Tốt 1
87 2E+09 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 06/12/2005 10C7 7.6 8.1 6.8 8.5 Giỏi Tốt 0
88 2E+09 Nguyễn Huỳnh Như Ý 13/01/2005 10C7 8.1 8.3 6.8 8.6 Giỏi Tốt 2
89 2E+09 Lê Thị Yến 29/05/2005 10C7 7.8 8.3 6.6 8.4 Giỏi Tốt 0
90 2E+09 Nguyễn Thị Hồng Hân 11/03/2005 10C8 9.8 8.6 7.0 9.0 Giỏi Tốt 0
91 2E+09 Lê Thị Diễm Hương 27/07/2005 10C8 7.3 8.9 7.1 8.1 Giỏi Tốt 2
92 2E+09 Đoàn Thị Huyền Nhi 04/07/2005 10C8 9.2 8.5 6.6 8.5 Giỏi Tốt 1
93 2E+09 Phan Thị Trúc Quyên 30/04/2005 10C9 7.2 8.7 7.6 8.0 Giỏi Tốt 1
94 2E+09 Đặng Hiếu Thảo 24/04/2005 10C9 7.9 8.2 7.5 8.5 Giỏi Tốt 0
Khối 11      
95 1.9E+09 Hồ Nguyễn Ngọc Ánh 12/04/2004 11C1 9.2 8.8 8.5 9.3 Giỏi Tốt 0
96 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Ân 16/01/2004 11C1 9.4 8.9 7.4 9.0 Giỏi Tốt 1
97 1.9E+09 Lê Ngọc Tuyết Băng 08/05/2004 11C1 9.4 8.2 7.6 8.7 Giỏi Tốt 1
98 1.9E+09 Nguyễn Thị Cẩm Duy 22/01/2004 11C1 9.2 8.8 7.8 9.0 Giỏi Tốt 3
99 1.9E+09 Diệp Võ Hữu Điền 14/11/2004 11C1 9.5 8.8 7.8 9.0 Giỏi Tốt 0
100 1.9E+09 Trần Thị Thu Hằng 29/10/2004 11C1 9.5 9.2 7.9 9.3 Giỏi Tốt 0
101 1.9E+09 Nguyễn Lê Phúc Hậu 01/08/2004 11C1 9.2 8.8 8.1 9.0 Giỏi Tốt 0
102 1.9E+09 Lê Tuấn Khang 15/03/2004 11C1 8.2 7.5 6.9 8.5 Giỏi Tốt 2
103 1.9E+09 Trần Văn Kiệt 29/07/2004 11C1 8.6 8.9 7.8 9.0 Giỏi Tốt 0
104 1.9E+09 Văng Thị Tuyết Lan 14/07/2004 11C1 9.6 8.9 7.8 9.1 Giỏi Tốt 0
105 1.9E+09 Nguyễn Thị Trúc Linl 16/08/2004 11C1 8.1 8.6 7.6 8.8 Giỏi Tốt 1
106 1.9E+09 Nguyễn Quang Minh 12/10/2004 11C1 9.7 8.9 7.5 8.9 Giỏi Tốt 1
107 1.9E+09 Nguyễn Ngọc Ngân 01/09/2004 11C1 8.8 8.6 7.4 8.9 Giỏi Tốt 1
108 1.9E+09 Nguyễn Thị Như Ngọc 15/02/2004 11C1 8.9 8.9 7.7 9.0 Giỏi Tốt 2
109 1.9E+09 Lê Thị Yến Nhi 30/03/2004 11C1 9.8 9.1 8.3 9.5 Giỏi Tốt 2
110 1.9E+09 La Hoàng Nhung 15/12/2004 11C1 8.9 8.1 7.7 8.5 Giỏi Tốt 3
111 1.9E+09 Trương Triệu Cẩm Nhung 10/07/2004 11C1 9.2 8.9 7.4 8.8 Giỏi Tốt 9
112 1.9E+09 Lê Tâm Như 13/11/2004 11C1 8.9 8.1 7.1 8.4 Giỏi Tốt 1
113 1.9E+09 Đỗ Thị Tuyết Oanh 23/11/2004 11C1 9.5 8.9 7.6 9.0 Giỏi Tốt 4
114 1.9E+09 Huỳnh Thị Kiều Oanh 15/08/2004 11C1 9.3 8.7 8.1 9.0 Giỏi Tốt 2
115 1.9E+09 Đặng Thị Kim Quyên 21/01/2004 11C1 9.6 9.2 8.0 9.3 Giỏi Tốt 0
116 1.9E+09 Ngô Nguyễn Trúc Quỳnh 07/11/2004 11C1 8.2 7.9 6.7 8.2 Giỏi Tốt 4
117 1.9E+09 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 07/09/2004 11C1 8.4 8.6 7.4 8.7 Giỏi Tốt 1
118 1.9E+09 Nguyễn Thị Thảo 06/12/2004 11C1 9.3 7.9 7.3 8.6 Giỏi Tốt 0
119 1.9E+09 Nguyễn Lê Anh Thư 12/07/2004 11C1 9.3 8.6 7.3 9.0 Giỏi Tốt 4
120 1.9E+09 Nguyễn Lê Hoài Thư 10/11/2004 11C1 9.0 8.1 7.2 8.5 Giỏi Tốt 0
121 1.9E+09 Trương Thị Minh Thư 12/11/2004 11C1 9.5 8.4 7.7 9.1 Giỏi Tốt 0
122 1.9E+09 Hồ Thị Thùy Trang 06/08/2004 11C1 9.7 9.0 8.9 9.5 Giỏi Tốt 0
123 1.9E+09 Phạm Thị Ngọc Trâm 01/01/2004 11C1 7.8 8.7 7.8 8.5 Giỏi Tốt 4
124 1.9E+09 Dương Huyền Bảo Trân 11/06/2004 11C1 8.9 8.8 7.2 8.6 Giỏi Tốt 1
125 1.9E+09 Phan Thị Huyền Trân 02/08/2004 11C1 9.4 9.5 8.3 9.2 Giỏi Tốt 2
126 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 13/06/2004 11C1 9.4 8.8 7.7 9.1 Giỏi Tốt 0
127 1.9E+09 Lã Thụy Yến Vy 23/03/2004 11C1 9.5 9.1 8.7 9.3 Giỏi Tốt 2
128 1.9E+09 Nguyễn Gia Bảo 01/04/2004 11C2 9.1 9.1 8.2 9.3 Giỏi Tốt 1
129 1.9E+09 Nguyễn Thị Diễm Chi 25/10/2004 11C2 9.0 8.5 8.0 9.2 Giỏi Tốt 3
130 1.9E+09 Nguyễn Thị Phương Dung 25/05/2004 11C2 8.1 8.9 8.5 9.1 Giỏi Tốt 0
131 1.9E+09 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/09/2004 11C2 8.2 8.4 7.5 8.5 Giỏi Tốt 0
132 1.9E+09 Nguyễn Thị Hồng Hân 26/02/2004 11C2 7.8 9.0 7.5 8.8 Giỏi Tốt 3
133 1.9E+09 Lê Nguyễn Châu Huyền 30/09/2004 11C2 7.3 9.5 7.9 8.6 Giỏi Tốt 0
134 1.9E+09 Nguyễn Huỳnh Châu Lam 11/02/2004 11C2 9.1 8.7 8.1 9.3 Giỏi Tốt 0
135 1.9E+09 Lê Hoàng Lan 14/06/2004 11C2 8.9 8.7 8.2 9.0 Giỏi Tốt 3
136 1.9E+09 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/10/2004 11C2 9.6 9.2 9.1 9.6 Giỏi Tốt 1
137 1.9E+09 Nguyễn Thị Kim Oanh 15/11/2004 11C2 9.1 9.3 8.1 9.4 Giỏi Tốt 0
138 1.9E+09 Nguyễn Ngọc Phúc 23/02/2004 11C2 8.1 7.9 7.0 8.6 Giỏi Tốt 5
139 1.9E+09 Châu Thị Minh Thư 02/01/2004 11C2 7.7 8.5 6.6 8.5 Giỏi Tốt 5
140 1.9E+09 Nguyễn Văn Hoài Thương 07/06/2004 11C2 9.0 8.6 7.9 8.9 Giỏi Tốt 1
141 1.9E+09 Tô Thị Thương 20/05/2004 11C2 8.0 7.8 6.5 8.3 Giỏi Tốt 0
142 1.9E+09 Ngô Trần Thủy Tiên 20/05/2004 11C2 7.7 9.0 7.1 8.4 Giỏi Tốt 6
143 1.9E+09 Nguyễn Đặng Tiên Tiên 26/04/2004 11C2 8.6 8.6 7.6 8.9 Giỏi Tốt 0
144 1.9E+09 Lâm Thị Kiều Trang 02/01/2004 11C2 9.5 9.1 9.4 9.7 Giỏi Tốt 2
145 1.9E+09 Nguyễn Thị Thu Trang 10/07/2004 11C2 7.8 8.7 7.9 8.7 Giỏi Tốt 1
146 1.9E+09 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 28/08/2004 11C2 8.1 9.3 7.3 8.5 Giỏi Tốt 2
147 1.9E+09 Nguyễn Thị Bé Ty 14/08/2004 11C2 8.9 8.3 7.0 8.5 Giỏi Tốt 3
148 1.9E+09 Bùi Võ Thúy Vy 29/05/2004 11C2 7.9 9.1 7.7 8.9 Giỏi Tốt 0
149 1.9E+09 Lê Thanh Vy 01/12/2004 11C2 7.5 8.2 7.6 8.3 Giỏi Tốt 0
150 1.9E+09 Trần Nguyễn Thúy Vy 05/10/2004 11C2 8.0 9.3 8.6 9.0 Giỏi Tốt 1
151 1.9E+09 Nguyễn Ngọc Yến 08/04/2004 11C2 8.5 8.7 7.6 9.0 Giỏi Tốt 0
152 1.9E+09 Đỗ Tiến Đạt 20/05/2004 11C3 8.0 8.2 7.6 8.6 Giỏi Tốt 2
153 1.9E+09 Võ Thị Cẩm Giang 24/03/2004 11C3 7.9 8.4 6.8 8.3 Giỏi Tốt 3
154 1.9E+09 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 21/03/2004 11C3 7.1 8.8 7.6 8.5 Giỏi Tốt 0
155 1.9E+09 Võ Hoàng Mỹ 08/06/2004 11C3 8.8 9.0 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
156 1.9E+09 Nguyễn Minh Thơ 16/03/2004 11C3 7.7 8.4 7.6 8.0 Giỏi Tốt 0
157 1.9E+09 Lê Thị Hoài Thư 11/06/2004 11C3 9.4 8.6 8.5 9.0 Giỏi Tốt 0
158 1.9E+09 Trần Thị Ngọc Dung 14/01/2004 11C4 9.3 7.9 6.7 8.6 Giỏi Tốt 1
159 1.9E+09 Cao Thành Duy 15/10/2004 11C4 9.1 8.2 6.9 8.4 Giỏi Tốt 1
160 1.9E+09 Hồ Thanh Hoàng 11/12/2004 11C4 8.8 7.2 6.7 8.0 Giỏi Tốt 0
161 1.9E+09 Trần Thúy Kim Ngân 10/02/2004 11C4 8.7 7.4 6.6 8.0 Giỏi Tốt 1
162 1.9E+09 Nguyễn Thị Thảo Nhiên 27/10/2004 11C4 9.0 8.8 6.7 8.4 Giỏi Tốt 1
163 1.9E+09 Hồ Thị Hoàng Yến 09/12/2004 11C4 9.8 7.0 6.7 8.4 Giỏi Tốt 1
164 1.9E+09 Nguyễn Văn Hoàng Ân 21/11/2004 11C5 9.1 7.7 6.9 8.4 Giỏi Tốt 1
165 1.9E+09 Trần Nhật Đăng 02/01/2004 11C5 9.6 7.8 6.5 8.5 Giỏi Tốt 0
166 1.9E+09 Lê Thị Kim Liên 22/12/2004 11C5 9.6 9.2 7.5 9.1 Giỏi Tốt 0
167 2.01E+09 Dương Thị Huỳnh Mai 04/08/2003 11C5 9.3 8.3 7.9 9.0 Giỏi Tốt 3
168 1.9E+09 Lê Thị Xuân Nhi 04/03/2004 11C5 8.7 9.1 6.9 8.1 Giỏi Tốt 7
169 1.9E+09 Nguyễn Văn Hoài Thương 05/07/2004 11C5 9.5 8.4 6.5 8.5 Giỏi Tốt 1
170 1.9E+09 Nguyễn Ngọc Minh Tiến 11/01/2004 11C5 7.5 8.0 6.8 8.0 Giỏi Tốt 0
171 1.9E+09 Lê Thị Cẩm 16/08/2004 11C5 8.7 8.1 6.8 8.1 Giỏi Tốt 0
172 1.9E+09 Hồ Thị Thúy Duy 28/01/2004 11C6 7.8 8.3 7.3 8.3 Giỏi Tốt 0
173 1.9E+09 Nguyễn Thị Thúy Duy 01/01/2004 11C6 6.8 8.2 7.0 8.0 Giỏi Tốt 3
174 1.9E+09 Nguyễn Ngọc Lin 09/01/2004 11C6 9.0 8.2 6.6 8.1 Giỏi Tốt 1
175 1.9E+09 Hồng Thị Trà My 11/09/2004 11C6 7.8 8.4 7.3 8.6 Giỏi Tốt 0
176 1.9E+09 Đặng Hữu Nhân 04/02/2004 11C6 7.0 9.2 7.1 8.2 Giỏi Tốt 1
177 1.9E+09 Nguyễn Thủy Tiên 03/01/2004 11C6 7.5 8.3 7.3 8.0 Giỏi Tốt 0
178 1.9E+09 Lê Thị Ngọc Linh 11/04/2004 11C7 8.6 7.9 7.2 8.1 Giỏi Tốt 2
179 1.9E+09 Lê Thị Hồng Ngọc 19/03/2004 11C7 8.4 8.7 7.7 8.7 Giỏi Tốt 1
180 1.9E+09 Hồ Thị Linh Phê 27/03/2004 11C7 8.5 8.5 7.2 8.5 Giỏi Tốt 1
181 1.9E+09 Châu Thị Minh Thư 10/04/2004 11C7 8.3 8.2 6.7 8.7 Giỏi Tốt 1
182 1.9E+09 Đỗ Lê Thành Đạt 04/10/2004 11C8 9.1 6.9 7.2 8.2 Giỏi Tốt 2
183 1.9E+09 Trịnh Đức Quy 03/07/2004 11C8 8.1 8.1 7.4 8.6 Giỏi Tốt 1
184 1.9E+09 Võ Nguyễn Duy Tân 07/07/2004 11C8 9.5 8.4 8.0 8.8 Giỏi Tốt 8
185 1.9E+09 Nguyễn Thị Hồng Thắm 18/11/2004 11C8 9.0 7.6 7.7 8.4 Giỏi Tốt 2
186 1.9E+09 Nguyễn Thị Diễm Trinh 24/01/2004 11C8 8.2 7.9 7.4 8.6 Giỏi Tốt 3
187 1.9E+09 Phan Hải Trường Thịnh 06/10/2004 11C9 8.8 7.6 7.1 8.3 Giỏi Tốt 0
188 1.9E+09 Nguyễn Hoàng Minh Thư 29/03/2004 11C9 8.0 7.4 7.7 8.0 Giỏi Tốt 6
Khối 12      
189 1.8E+09 Lê Thị Kim Anh 14/10/2003 12C1 8.7 7.7 6.8 8.6 Giỏi Tốt 0
190 1.8E+09 Châu Ngọc Hân 13/04/2003 12C1 9.2 8.8 8.6 9.1 Giỏi Tốt 5
191 1.8E+09 Nguyễn Trung Hậu 01/08/2003 12C1 8.9 8.5 6.5 8.5 Giỏi Tốt 0
192 1.8E+09 Trương Tuấn Kiệt 30/08/2003 12C1 8.5 9.4 6.6 8.9 Giỏi Tốt 2
193 1.8E+09 Hồ Thị Thảo Ngân 25/12/2003 12C1 9.0 8.7 8.1 8.9 Giỏi Tốt 0
194 1.8E+09 Nguyễn Trí Nguyên 25/05/2003 12C1 9.3 9.0 7.7 9.1 Giỏi Tốt 1
195 1.8E+09 Lê Thị Hồng Nhung 24/12/2003 12C1 9.0 8.8 6.5 8.4 Giỏi Tốt 2
196 1.8E+09 Châu Quốc Phú 01/02/2003 12C1 8.4 8.9 6.6 8.2 Giỏi Tốt 2
197 1.8E+09 Nguyễn Thị Hồng Thắm 18/08/2003 12C1 8.0 7.8 6.9 8.3 Giỏi Tốt 0
198 1.8E+09 Lương Thị Ngọc Thúy 26/12/2003 12C1 9.3 8.9 8.6 9.2 Giỏi Tốt 3
199 1.8E+09 Võ Thị Minh Thư 04/11/2003 12C1 9.1 8.4 7.4 9.0 Giỏi Tốt 0
200 1.8E+09 Trần Thị Thùy Tiên 31/10/2003 12C1 8.6 9.0 7.4 8.7 Giỏi Tốt 4
201 1.8E+09 Đoàn Thị Quế Trân 13/04/2003 12C1 7.1 8.7 7.1 8.3 Giỏi Tốt 7
202 1.8E+09 Phạm Thị Thuỳ Vân 03/12/2003 12C1 8.5 6.9 7.7 8.3 Giỏi Tốt 2
203 1.8E+09 Trần Thị Ngọc Yến 11/03/2003 12C1 9.8 8.8 8.9 9.2 Giỏi Tốt 7
204 1.8E+09 Nguyễn Duy An 28/11/2003 12C2 8.1 8.0 7.2 8.4 Giỏi Tốt 0
205 1.8E+09 Phan Thị Ngọc Anh 24/11/2003 12C2 7.8 8.3 7.5 8.4 Giỏi Tốt 1
206 1.8E+09 Trần Huỳnh Anh 17/10/2003 12C2 8.3 8.6 7.8 8.3 Giỏi Tốt 2
207 1.8E+09 Hồ Võ Minh Chí 23/02/2003 12C2 8.7 7.6 7.7 8.8 Giỏi Tốt 2
208 1.8E+09 Nguyễn Thị Hồng Gấm 07/08/2003 12C2 8.1 8.7 8.1 9.0 Giỏi Tốt 0
209 1.8E+09 Lê Thanh Hào 23/12/2003 12C2 9.1 8.9 8.1 9.1 Giỏi Tốt 0
210 1.8E+09 Trương Hoàng Hân 30/10/2003 12C2 8.0 8.7 6.5 8.4 Giỏi Tốt 0
211 1.8E+09 Phan Võ Hồ Khang 19/07/2003 12C2 7.8 8.6 7.0 8.6 Giỏi Tốt 3
212 1.8E+09 Hồ Thị Kim Khuyến 20/10/2003 12C2 7.1 8.7 8.4 8.8 Giỏi Tốt 0
213 1.8E+09 Trần Thị Bé Lành 06/10/2003 12C2 7.6 8.5 7.6 8.3 Giỏi Tốt 1
214 1.8E+09 Phan Thị Bé 26/02/2003 12C2 8.0 8.6 7.7 8.7 Giỏi Tốt 0
215 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Duy Minh 18/03/2003 12C2 9.1 8.6 8.2 9.0 Giỏi Tốt 0
216 1.8E+09 Trần Thị Trúc Ngân 31/05/2003 12C2 7.6 8.4 8.6 9.1 Giỏi Tốt 2
217 1.8E+09 Trương Thị Kim Ngân 26/01/2003 12C2 7.7 8.9 7.6 8.7 Giỏi Tốt 5
218 1.8E+09 Đỗ Thị Lin Nhi 13/09/2003 12C2 7.2 8.7 8.1 8.6 Giỏi Tốt 2
219 1.8E+09 Nguyễn Thị Diễm Trinh 05/10/2003 12C2 7.7 8.0 7.2 8.1 Giỏi Tốt 0
220 1.8E+09 Châu Ngọc Tuy 25/10/2003 12C2 8.3 7.6 7.5 8.2 Giỏi Tốt 1
221 1.8E+09 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 09/01/2003 12C2 8.2 7.2 6.6 8.1 Giỏi Tốt 0
222 1.8E+09 Võ Thị Như Ý 11/01/2003 12C2 8.2 9.5 9.0 9.2 Giỏi Tốt 1
223 1.8E+09 Võ Lê Diễm An 26/02/2003 12C3 8.7 8.6 6.6 8.9 Giỏi Tốt 0
224 1.8E+09 Trần Thị Ngọc Ân 18/11/2003 12C3 8.6 8.7 7.0 8.9 Giỏi Tốt 0
225 1.8E+09 Hồ Thị Kim Chi 29/03/2003 12C3 7.5 8.1 6.7 8.4 Giỏi Tốt 8
226 1.8E+09 Đặng Thị Ngọc Diệp 27/10/2003 12C3 9.1 8.4 7.1 8.8 Giỏi Tốt 4
227 1.8E+09 Võ Đặng Ngọc 09/09/2003 12C3 7.9 8.1 7.1 8.3 Giỏi Tốt 12
228 1.8E+09 Võ Gia Hân 14/11/2003 12C3 8.5 8.0 7.7 8.6 Giỏi Tốt 1
229 1.8E+09 Phùng Tấn Hậu 21/07/2003 12C3 9.4 9.4 8.5 9.4 Giỏi Tốt 1
230 1.8E+09 Thạch Lê Trung Hiếu 24/11/2003 12C3 8.9 8.4 7.5 8.8 Giỏi Tốt 0
231 1.8E+09 Nguyễn Đức Huy 08/12/2003 12C3 8.8 9.1 9.4 9.1 Giỏi Tốt 1
232 1.8E+09 Nguyễn Thị Mỹ Hương 14/06/2003 12C3 8.1 7.1 7.4 8.0 Giỏi Tốt 3
233 1.8E+09 Trần Thị Diễm My 17/08/2003 12C3 8.9 8.2 7.8 8.8 Giỏi Tốt 2
234 1.8E+09 Lê Thị Thanh Nga 12/11/2003 12C3 8.3 8.2 7.5 8.6 Giỏi Tốt 1
235 1.8E+09 Phan Ngọc Bảo Như 22/08/2003 12C3 8.7 8.4 6.8 8.7 Giỏi Tốt 1
236 1.8E+09 Nguyễn Hoàng Phụng 02/11/2003 12C3 8.6 7.4 6.7 8.5 Giỏi Tốt 2
237 1.8E+09 Văn Thành Tân 01/04/2003 12C3 8.5 8.0 6.8 8.6 Giỏi Tốt 2
238 1.8E+09 Trần Thị Hồng Thắm 26/06/2003 12C3 8.1 8.4 7.1 8.7 Giỏi Tốt 1
239 1.8E+09 Trần Thị Khánh Tiên 06/04/2003 12C3 9.4 9.3 8.9 9.6 Giỏi Tốt 0
240 1.8E+09 Nguyễn Thị Tuyết Trân 02/05/2003 12C3 8.7 8.9 6.9 8.8 Giỏi Tốt 0
241 1.8E+09 Nguyễn Võ Anh 20/11/2003 12C3 7.7 8.2 7.3 8.4 Giỏi Tốt 0
242 1.8E+09 Võ Trần Việt Cầm 12/11/2003 12C4 9.5 9.4 8.8 9.4 Giỏi Tốt 0
243 1.8E+09 Đoàn Thị Kim Hằng 01/11/2003 12C4 9.0 9.0 7.1 8.9 Giỏi Tốt 1
244 1.8E+09 Trương Như Huỳnh 03/10/2003 12C4 8.8 8.5 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
245 1.8E+09 Phan Văn Minh Khoa 27/10/2003 12C4 9.3 8.6 6.7 8.9 Giỏi Tốt 0
246 1.8E+09 Trương Tố Linh 19/09/2003 12C4 8.8 7.6 6.8 8.4 Giỏi Tốt 0
247 1.8E+09 Trần Thị Hiền Mai 15/11/2003 12C4 8.7 6.8 8.3 8.5 Giỏi Tốt 1
248 1.8E+09 Lê Trọng Nghĩa 13/03/2003 12C4 8.7 7.9 6.5 8.2 Giỏi Tốt 0
249 1.8E+09 Võ Lâm Hồng Nhung 24/10/2003 12C4 9.2 8.9 7.0 8.9 Giỏi Tốt 2
250 1.8E+09 Trương Tấn Phong 28/09/2003 12C4 8.9 7.9 6.8 8.2 Giỏi Tốt 0
251 1.8E+09 Dương Lê Thanh 21/11/2003 12C4 9.4 9.2 8.7 9.5 Giỏi Tốt 1
252 1.8E+09 Nguyễn Quốc Thịnh 18/10/2003 12C4 8.0 8.3 6.7 8.4 Giỏi Tốt 11
253 1.8E+09 Nguyễn Minh Toàn 09/03/2003 12C4 8.7 8.9 6.5 8.5 Giỏi Tốt 1
254 1.8E+09 Võ Thảo Vi 12/11/2003 12C4 9.9 9.6 9.6 9.8 Giỏi Tốt 2
255 1.8E+09 Hồ Thúy Vy 10/09/2003 12C4 9.1 8.9 7.7 8.9 Giỏi Tốt 2
256 1.8E+09 Lê Văn An 05/01/2003 12C5 8.0 7.4 6.7 8.2 Giỏi Tốt 0
257 1.8E+09 Nguyễn Thị Thu An 10/08/2003 12C5 8.1 7.7 6.8 8.5 Giỏi Tốt 0
258 1.8E+09 Nguyễn Thị Thuý An 02/05/2003 12C5 7.5 8.3 6.9 8.5 Giỏi Tốt 0
259 1.8E+09 Hồ Thị Thảo Huy 12/8/2003 12C5 7.3 8.3 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
260 1.8E+09 Trương Thị Hồng Huyền 11/09/2003 12C5 7.3 9.0 6.7 8.9 Giỏi Tốt 0
261 1.8E+09 Lê Di Khánh 19/02/2003 12C5 7.5 8.3 6.7 8.6 Giỏi Tốt 0
262 1.8E+09 Đào Nguyên Khoáng 29/07/2003 12C5 8.0 7.2 6.9 8.4 Giỏi Tốt 0
263 1.8E+09 Nguyễn Quý Lộc 15/07/2003 12C5 8.1 8.4 7.3 8.7 Giỏi Tốt 3
264 1.8E+09 Huỳnh Thanh Lượng 04/01/2003 12C5 7.9 8.1 7.3 8.4 Giỏi Tốt 0
265 1.8E+09 Châu Nguyễn Ngọc Minh 16/06/2003 12C5 8.6 9.5 9.3 9.5 Giỏi Tốt 1
266 1.8E+09 Châu Nguyễn Tường Minh 16/06/2003 12C5 8.3 9.3 9.2 9.4 Giỏi Tốt 0
267 1.8E+09 Ngô Thanh Ngân 03/10/2003 12C5 7.3 8.3 7.5 8.6 Giỏi Tốt 0
268 1.8E+09 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/07/2003 12C5 7.8 9.2 7.7 8.9 Giỏi Tốt 0
269 1.8E+09 Dương Văn Duy Phương 25/05/2003 12C5 8.2 9.0 8.1 9.0 Giỏi Tốt 0
270 1.8E+09 Phan Thị Như Quỳnh 15/07/2003 12C5 8.0 8.4 7.0 8.8 Giỏi Tốt 1
271 1.8E+09 Trần Văn Thiện 04/08/2003 12C5 7.5 8.6 7.0 8.5 Giỏi Tốt 0
272 1.8E+09 Phạm Thị Tường Vy 27/02/2003 12C5 7.8 8.0 7.7 8.5 Giỏi Tốt 0
273 1.8E+09 Nguyễn Thị Diễm 04/03/2003 12C6 7.7 8.3 7.3 8.5 Giỏi Tốt 1
274 1.8E+09 Trương Thị Thúy Hằng 24/12/2003 12C6 7.3 8.3 6.5 8.1 Giỏi Tốt 0
275 1.8E+09 Trần Đăng Khoa 14/09/2003 12C6 8.1 8.4 7.0 8.7 Giỏi Tốt 2
276 1.8E+09 Nguyễn Hồng Lam 28/02/2003 12C6 9.2 8.6 8.6 9.2 Giỏi Tốt 0
277 1.8E+09 Lê Ngọc Mai 10/11/2003 12C6 7.8 8.0 6.6 8.2 Giỏi Tốt 1
278 1.8E+09 Huỳnh Thị Tiểu Nghi 30/06/2003 12C6 8.5 8.5 8.4 8.7 Giỏi Tốt 1
279 1.8E+09 Lê Thị Như Ngọc 20/01/2003 12C6 9.4 8.9 9.2 9.5 Giỏi Tốt 3
280 1.8E+09 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/03/2003 12C6 8.6 7.8 7.4 8.7 Giỏi Tốt 0
281 1.8E+09 Đỗ Thành Nhã 26/07/2003 12C6 9.4 7.5 6.6 8.9 Giỏi Tốt 0
282 1.8E+09 Võ Thanh Nhân 27/11/2003 12C6 9.1 7.7 8.0 8.8 Giỏi Tốt 1
283 1.8E+09 Nguyễn Minh Nhựt 14/10/2003 12C6 9.2 8.0 7.6 8.8 Giỏi Tốt 0
284 1.8E+09 Lê Thị Mỹ Phương 15/09/2003 12C6 9.4 7.7 8.4 9.0 Giỏi Tốt 1
285 1.8E+09 Nguyễn Thị Như Quyến 13/11/2003 12C6 8.2 8.1 6.9 8.4 Giỏi Tốt 7
286 1.8E+09 Trịnh Quốc Thành 22/03/2003 12C6 9.5 8.4 7.1 9.0 Giỏi Tốt 3
287 1.8E+09 Võ Trường Thịnh 27/02/2003 12C6 8.3 7.5 6.6 8.4 Giỏi Tốt 1
288 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Trâm 10/02/2003 12C6 7.1 8.2 7.1 8.0 Giỏi Tốt 1
289 1.8E+09 Lê Vĩnh Tường 25/07/2003 12C6 9.6 7.8 7.3 8.8 Giỏi Tốt 7
290 1.8E+09 Phan Huỳnh Như Ý 04/11/2003 12C6 8.9 8.8 8.1 8.9 Giỏi Tốt 0
291 1.8E+09 Ngô Phương Hoàng Yến 30/11/2003 12C6 8.3 8.3 7.1 8.0 Giỏi Tốt 2
292 1.8E+09 Bùi Thị Cẩm Duyên 12/9/2003 12C7 8.6 8.7 7.5 8.7 Giỏi Tốt 1
293 1.8E+09 Nguyễn Thị Cẩm Giang 27/04/2003 12C7 8.2 8.5 6.5 8.1 Giỏi Tốt 4
294 1.8E+09 Phan Ngọc Hằng 20/07/2003 12C7 7.9 8.5 7.0 8.5 Giỏi Tốt 3
295 1.8E+09 Lê Thị Cẩm Hương 14/03/2003 12C7 8.2 8.2 8.0 8.3 Giỏi Tốt 0
296 1.8E+09 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19/11/2003 12C7 8.3 8.2 7.0 8.3 Giỏi Tốt 0
297 1.8E+09 Phan Thị Cẩm Nhung 06/11/2003 12C7 8.0 8.5 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
298 1.8E+09 Nguyễn Hoàng Phú 09/10/2003 12C7 8.8 7.9 7.6 8.2 Giỏi Tốt 1
299 1.8E+09 Lê Thị Nhật Quế 26/08/2003 12C7 8.6 7.8 7.5 8.6 Giỏi Tốt 0
300 1.8E+09 Đặng Minh Thông 27/05/2003 12C7 8.6 8.0 7.9 8.6 Giỏi Tốt 1
301 1.8E+09 Mai Thị Phương Uyên 22/12/2003 12C7 8.2 8.2 8.7 8.7 Giỏi Tốt 0
302 1.8E+09 Lê Huỳnh Thảo Vy 27/12/2003 12C7 9.8 9.3 9.4 9.6 Giỏi Tốt 4
303 1.8E+09 Nguyễn Thùy Mai Vy 15/11/2003 12C7 9.2 7.9 8.8 9.0 Giỏi Tốt 4
304 1.8E+09 Châu Mai Yên 03/09/2003 12C7 7.4 8.2 6.8 8.0 Giỏi Tốt 0
305 1.8E+09 Hồ Minh An 13/08/2003 12C8 9.3 9.2 8.1 8.9 Giỏi Tốt 0
306 1.8E+09 Lê Thị Mỹ Anh 02/12/2003 12C8 8.7 9.1 7.5 8.5 Giỏi Tốt 0
307 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Phương Đan 01/01/2003 12C8 8.5 8.9 7.3 8.5 Giỏi Tốt 0
308 1.8E+09 Lê Tiến Đạt 02/01/2003 12C8 7.9 8.6 6.5 8.2 Giỏi Tốt 2
309 1.8E+09 Trần Trung Hậu 10/10/2003 12C8 8.5 8.9 7.2 8.3 Giỏi Tốt 1
310 1.8E+09 Châu Hoàng Kha 26/09/2003 12C8 9.2 7.8 7.5 8.4 Giỏi Tốt 0
311 1.8E+09 Trần Trọng Nhân 06/10/2003 12C8 8.7 8.8 8.1 8.7 Giỏi Tốt 0
312 1.8E+09 Lê Thị Yến Nhi 09/11/2003 12C8 8.3 6.8 6.9 8.2 Giỏi Tốt 2
313 1.8E+09 Phạm Lê Tuyết Nhi 06/03/2003 12C8 9.0 9.3 7.6 9.0 Giỏi Tốt 0
314 1.8E+09 Trần Thị Ngọc Thanh 20/05/2003 12C8 8.8 9.1 7.2 8.2 Giỏi Tốt 1
315 1.8E+09 Phạm Thị Hồng Thắm 09/09/2003 12C8 9.6 9.7 9.3 9.4 Giỏi Tốt 0
316 1.8E+09 Võ Thị Hồng Thắm 08/06/2003 12C8 9.7 9.2 8.3 9.2 Giỏi Tốt 0
317 1.8E+09 Nguyễn Bảo Thi 19/05/2003 12C8 9.1 8.4 7.2 8.7 Giỏi Tốt 0
318 1.8E+09 Nguyễn Lê Chế Thiện 20/03/2003 12C8 9.5 9.1 8.7 9.2 Giỏi Tốt 0
319 1.8E+09 Võ Kỷ Thuật 21/07/2003 12C8 8.3 8.5 7.3 8.2 Giỏi Tốt 1
320 1.8E+09 Hồ Võ Anh Thư 01/02/2003 12C8 8.4 9.0 6.9 8.7 Giỏi Tốt 1
321 1.8E+09 Lê Đặng Anh Thư 09/01/2003 12C8 7.7 8.9 6.9 8.4 Giỏi Tốt 5
322 1.8E+09 Phạm Thị Anh Thư 02/11/2003 12C8 7.4 9.0 7.6 8.2 Giỏi Tốt 1
323 1.8E+09 Lê Minh Tiến 29/05/2003 12C8 8.8 8.6 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
324 1.8E+09 Võ Thị Ngọc Trinh 11/01/2003 12C8 8.0 9.2 6.8 8.2 Giỏi Tốt 0
325 1.8E+09 Phạm Thị Khánh Vy 11/04/2003 12C8 9.0 9.0 7.4 8.7 Giỏi Tốt 0
326 1.8E+09 Đỗ Kim Xuyến 20/12/2003 12C8 8.4 8.8 8.0 8.7 Giỏi Tốt 0
327 1.8E+09 Phạm Thị Cẩm Xuyến 06/09/2003 12C8 9.0 8.9 8.0 8.9 Giỏi Tốt 0
328 1.8E+09 Phạm Thị Như Ý 02/11/2003 12C8 8.6 8.8 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
329 1.8E+09 Nguyễn Hoàng Quý 17/11/2003 12C9 8.6 9.5 6.8 8.9 Giỏi Tốt 1
330 1.8E+09 Nguyễn Tấn Lộc 12/09/2003 12C9 9.2 8.8 8.2 9.0 Giỏi Tốt 7
331 1.8E+09 Dương Thị Ngọc Mai 31/07/2003 12C9 7.6 8.8 7.0 8.4 Giỏi Tốt 5
332 1.8E+09 Lê Thị Ngọc Mai 16/03/2003 12C9 8.4 8.9 7.5 8.9 Giỏi Tốt 1
333 1.8E+09 Trần Tiểu Mẫn 09/11/2003 12C9 7.4 8.2 7.5 8.6 Giỏi Tốt 8
334 1.8E+09 Trần Thanh Nghị 26/04/2003 12C9 7.7 8.8 6.9 8.3 Giỏi Tốt 0
335 1.8E+09 Ngô Thị Ngọc Thảo 16/10/2003 12C9 8.8 8.8 8.1 9.2 Giỏi Tốt 0
336 1.8E+09 Nguyễn Anh Thi 27/02/2003 12C9 7.6 8.9 7.1 8.4 Giỏi Tốt 1
337 1.8E+09 Nguyễn Lê Diễm Thi 08/08/2003 12C9 8.2 8.5 7.1 8.8 Giỏi Tốt 1
338 1.8E+09 Phạm Thị Cẩm Vân 18/05/2003 12C9 7.2 8.2 6.6 8.2 Giỏi Tốt 1
339 1.8E+09 Võ Thị Tường Vy 20/11/2003 12C9 8.0 9.2 9.4 8.8 Giỏi Tốt 0
340 1.8E+09 Lê Anh Duy 21/10/2003 12C10 9.4 6.7 7.8 8.6 Giỏi Tốt 6
341 1.8E+09 Đỗ Trọng Đức 02/07/2003 12C10 9.1 7.9 7.3 8.6 Giỏi Tốt 0
342 1.8E+09 Nguyễn Thị Trúc Giang 17/01/2003 12C10 9.3 8.1 7.1 8.8 Giỏi Tốt 0
343 1.8E+09 Phan Thanh Hải 10/07/2003 12C10 9.2 7.5 6.5 8.4 Giỏi Tốt 2
344 1.8E+09 Phạm Nhựt Hào 19/05/2003 12C10 8.8 8.2 6.9 8.6 Giỏi Tốt 0
345 1.8E+09 Lê Trung Hậu 10/12/2003 12C10 9.4 7.9 6.7 8.8 Giỏi Tốt 3
346 1.8E+09 Nguyễn Nhân Hậu 01/06/2003 12C10 9.7 8.8 8.5 9.3 Giỏi Tốt 2
347 1.8E+09 Võ Thị Diệu Hiền 13/07/2003 12C10 8.6 7.9 7.8 8.6 Giỏi Tốt 0
348 1.8E+09 Nguyễn Thị Diệu Linh 10/10/2003 12C10 8.7 7.9 7.2 8.6 Giỏi Tốt 1
349 1.8E+09 Đỗ Minh Luân 14/10/2003 12C10 9.3 8.4 7.0 8.8 Giỏi Tốt 0
350 1.8E+09 Phan Thị Cẩm Ly 24/07/2002 12C10 8.8 7.7 7.2 8.5 Giỏi Tốt 0
351 1.8E+09 Trần Quốc Nhân 28/12/2003 12C10 8.5 7.2 6.7 8.2 Giỏi Tốt 0
352 1.8E+09 Đổ Thị Yến Nhi 18/02/2003 12C10 8.6 7.9 6.5 8.3 Giỏi Tốt 1
353 1.8E+09 Nguyễn Huỳnh Như 01/12/2003 12C10 8.4 7.9 7.5 8.3 Giỏi Tốt 1
354 1.8E+09 Nguyễn Thị Mỹ Nương 12/12/2003 12C10 8.7 8.0 7.0 8.4 Giỏi Tốt 0
355 1.8E+09 Huỳnh Lý Đại Phát 26/11/2003 12C10 8.7 8.2 6.8 8.6 Giỏi Tốt 11
356 1.8E+09 Diệp Thị Ngọc Thanh 26/04/2003 12C10 8.7 8.3 7.5 8.5 Giỏi Tốt 0
357 1.8E+09 Trần Nguyễn Thi Thảo 30/04/2003 12C10 8.9 8.5 8.4 8.9 Giỏi Tốt 1
358 1.8E+09 Trần Hoàng Thiện 29/07/2002 12C10 8.0 8.4 6.9 8.3 Giỏi Tốt 0
359 1.8E+09 Hồ Thị Bé Thơ 01/01/2003 12C10 9.0 9.4 8.2 9.3 Giỏi Tốt 1
360 1.8E+09 Trịnh Thị Minh Thư 11/06/2003 12C10 9.5 8.9 8.7 9.4 Giỏi Tốt 2
361 1.8E+09 Từ Thị Trúc Thư 28/10/2003 12C10 9.6 8.8 8.4 9.4 Giỏi Tốt 0
362 1.8E+09 Trần Văn Trường 22/09/2003 12C10 8.5 8.9 6.8 8.6 Giỏi Tốt 3
363 1.8E+09 Trần Thụy Tường Vi 11/07/2003 12C10 9.2 8.3 8.6 9.1 Giỏi Tốt 3
364 1.8E+09 Cao Tấn Bảo 20/09/2003 12C11 8.0 7.8 6.5 8.3 Giỏi Tốt 6
365 1.8E+09 Lê Tiểu Bão 17/03/2003 12C11 8.5 8.5 7.5 8.9 Giỏi Tốt 2
366 1.8E+09 Phạm Thị Ngọc Diệp 21/12/2003 12C11 8.6 9.6 7.7 9.0 Giỏi Tốt 3
367 1.8E+09 Phạm Thị Thùy Dương 12/02/2003 12C11 7.3 8.7 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
368 1.8E+09 Phạm Thị Ngọc Hiền 02/02/2003 12C11 7.9 8.7 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
369 1.8E+09 Trịnh Thị Hương Lan 02/11/2003 12C11 7.9 9.0 7.5 8.8 Giỏi Tốt 0
370 2.01E+09 Lê Thị Xuân Liên 15/08/2002 12C11 7.9 9.3 8.7 9.1 Giỏi Tốt 10
371 1.8E+09 Lê Công Ngoan 03/03/2003 12C11 8.0 8.3 6.9 8.2 Giỏi Tốt 6
372 1.8E+09 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 06/09/2003 12C11 7.9 8.5 6.5 8.3 Giỏi Tốt 1
373 1.8E+09 Lê Duy Phong 17/09/2003 12C11 8.5 9.2 8.3 9.1 Giỏi Tốt 2
374 1.8E+09 Châu Long Phước 17/08/2003 12C11 8.0 9.0 6.6 8.8 Giỏi Tốt 1
375 1.8E+09 Nguyễn Nhật Quy 08/04/2003 12C11 8.4 9.3 7.5 8.9 Giỏi Tốt 1
376 1.8E+09 Huỳnh Thị Thảo 18/01/2003 12C11 7.8 8.7 6.5 8.3 Giỏi Tốt 0
377 1.8E+09 Trần Trung Thịnh 07/07/2003 12C11 8.1 9.1 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
378 1.8E+09 Nguyễn Thị Thanh Thủy 27/05/2003 12C11 7.8 8.8 6.5 8.6 Giỏi Tốt 0
379 1.8E+09 Đặng Trung Tính 06/07/2003 12C11 7.2 8.7 6.8 8.2 Giỏi Tốt 0
380 1.8E+09 Lưu Thị Huyền Trân 27/03/2003 12C11 7.1 8.3 6.5 8.0 Giỏi Tốt 2
381 1.8E+09 Nguyễn Thị Quế Trân 14/02/2003 12C11 7.5 8.5 6.5 8.1 Giỏi Tốt 1
382 1.8E+09 Nguyễn Thị Thu Uyên 22/03/2003 12C11 9.0 9.4 9.1 9.3 Giỏi Tốt 0
383 1.8E+09 Nguyễn Võ Tường Vy 17/06/2003 12C11 7.7 8.7 7.8 8.6 Giỏi Tốt 0
384 1.8E+09 Trần Thị Kim Yến 24/10/2003 12C11 8.7 8.8 7.9 8.9 Giỏi Tốt 0
                         
                         

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết