Truy cập nội dung luôn

 

Trang thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Trãi

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
PV TT Ga ve xet tuyen(18-10)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 4685

Chi tiết tin

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối
16/02/2022

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 khối.

Trường THPT Nguyễn Trãi          
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI I, II, III
Năm học: 2020 - 2021
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐTB ĐẠT THÀNH TÍCH HẠNG GHI CHÚ
1 Phan Mai Ngoïc Tuù 10C2 9.7 Giỏi Nhất Khối 10 1  
2 Nguyeãn Thò Minh Thö 10C2 9.6 Giỏi Nhì Khối 10  2  
3 Phan Nguyễn Minh Nhựt 10C2 9.5 Giỏi Ba Khối 10  3  
4 Laâm Thò Kieàu Trang 11C2 9.6 Giỏi Nhất Khối 11 1  
5 Nguyeãn Thò Kieàu Oanh 11C2 9.5 Giỏi Nhì Khối 11 2  
6 Hoà Thò Thuøy Trang 11C1 9.5 Giỏi Ba Khối 11 3  
7 Voõ Thaûo Vi 12C4 9.60 Giỏi Nhất Khối 12  1  
8 Leâ Huyønh Thaûo Vy 12C7 9.50 Giỏi Nhì Khối 12 2  
9 Traàn Thò Khaùnh Tieân 12C3 9.45 Giỏi Ba Khối 12  3  
             
             
        Ngày  24   tháng 5 năm 2021    
        HIỆU TRƯỞNG    
             
             

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết