Truy cập nội dung luôn

 

Trang thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Trãi

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
PV TT Ga ve xet tuyen(18-10)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 4684

Chi tiết tin

Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2020- 2021
16/02/2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH TIÊN TIẾN
Năm học: 2020 - 2021
                         
STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ
Toán Văn/TV Ngoại ngữ
Khối 10      
1 2E+09 Phạm Thành An 08/10/2005 10C1 7.5 7.4 5.7 7.8 Khá Tốt 2
2 2E+09 Trần Thị Bảo Châu 29/03/2005 10C1 6.1 7.9 6.4 7.9 Khá Tốt 5
3 2E+09 Nguyễn Thái Dương 18/12/2005 10C1 7.1 7.5 5.8 7.5 Khá Tốt 3
4 2E+09 Đoàn Sun Hiên 20/09/2005 10C1 6.2 7.1 5.8 7.3 Khá Tốt 0
5 2E+09 Huỳnh Thanh Khan 26/07/2005 10C1 6.8 7.0 5.8 7.4 Khá Tốt 14
6 2E+09 Đặng Thị Linh 08/09/2005 10C1 5.1 7.7 5.5 7.1 Khá Tốt 0
7 2E+09 Dương Hoàng Ngọc 06/11/2005 10C1 6.8 6.6 7.0 7.7 Khá Tốt 1
8 2E+09 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/01/2005 10C1 5.9 8.1 6.9 7.9 Khá Tốt 13
9 2E+09 Nguyễn Thị Khắc Phụng 19/01/2005 10C1 6.2 8.1 6.1 7.7 Khá Tốt 2
10 2E+09 Trần Thị Phương Thảo 10/10/2005 10C1 7.2 8.3 6.3 8.5 Khá Tốt 2
11 2E+09 Nguyễn Minh Thắng 15/01/2004 10C1 5.9 7.8 6.2 7.6 Khá Tốt 9
12 2E+09 Nguyễn Thị Ngọc Thi 07/03/2005 10C1 5.5 7.5 6.5 7.4 Khá Tốt 1
13 2E+09 Trần Thị Cát Tiên 10/05/2005 10C1 6.0 7.7 6.3 8.2 Khá Tốt 0
14 2E+09 Nguyễn Hồ Thảo Vy 25/04/2005 10C1 5.0 7.9 6.3 7.7 Khá Tốt 6
15 2E+09 Lê Nguyễn Thái An 07/02/2005 10C2 7.2 7.5 6.6 7.4 Khá Tốt 0
16 2E+09 Nguyễn Ngọc Như An 08/10/2005 10C2 6.3 8.2 7.9 8.0 Khá Tốt 0
17 2E+09 Trần Thị Ngọc Hân 23/07/2005 10C2 6.3 8.6 7.1 8.2 Khá Tốt 2
18 2E+09 Trần Thanh Hiền 26/03/2005 10C2 5.6 7.5 7.1 8.1 Khá Tốt 0
19 2E+09 Lê Thị Thu Hương 05/05/2005 10C2 8.7 7.8 6.0 8.1 Khá Tốt 1
20 2E+09 Phan Minh Khang 05/07/2005 10C2 7.3 6.2 6.5 7.3 Khá Tốt 0
21 2E+09 Phạm Tấn Phát 13/12/2005 10C2 7.4 6.9 7.3 7.5 Khá Tốt 2
22 2E+09 Lê Thị Kiều Tiên 04/09/2005 10C2 7.0 7.1 6.7 6.9 Khá Tốt 0
23 2E+09 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/01/2005 10C2 5.4 7.7 5.8 7.5 Khá Tốt 0
24 2E+09 Nguyễn Minh Trí 11/05/2005 10C2 5.2 7.5 6.6 7.3 Khá Tốt 2
25 2E+09 Phạm Phương Uyên 10/03/2005 10C2 8.0 7.7 6.1 8.0 Khá Tốt 1
26 2E+09 Nguyễn Ngọc Ánh 05/10/2005 10C3 7.2 7.8 7.3 8.2 Khá Tốt 2
27 2E+09 Nguyễn Trần Đức Duy 18/08/2005 10C3 8.9 7.4 6.2 8.5 Khá Tốt 0
28 2E+09 Trương Ngọc Hân 01/01/2005 10C3 8.9 8.1 6.2 8.5 Khá Tốt 0
29 2E+09 Phạm Thị Thu Hiền 18/11/2005 10C3 5.5 7.4 8.1 8.0 Khá Tốt 0
30 2E+09 Nguyễn Trọng Hùng 06/11/2005 10C3 8.5 7.4 6.4 8.2 Khá Tốt 0
31 2E+09 Lê Thị Thu Hương 17/04/2005 10C3 5.6 7.7 5.2 7.4 Khá Tốt 6
32 2E+09 Nguyễn Thị Ngọc Linh 29/03/2005 10C3 7.8 7.9 6.7 8.7 Khá Tốt 0
33 2E+09 Nguyễn Hoàng Long 07/09/2005 10C3 7.2 7.9 5.7 8.0 Khá Tốt 1
34 2E+09 Trần Thị Tuyết Mai 19/09/2005 10C3 9.5 6.8 5.6 8.5 Khá Tốt 0
35 2E+09 Nguyễn Minh Quốc 12/09/2005 10C3 5.0 7.2 5.2 7.2 Khá Khá 1
36 2E+09 Võ Hoàng Thanh 16/08/2005 10C3 6.9 7.7 5.0 8.0 Khá Khá 0
37 2E+09 Hồ Thành Thiện 09/04/2005 10C3 8.5 5.9 5.9 8.2 Khá Tốt 0
38 2E+09 Đỗ Quốc Thịnh 08/02/2005 10C3 5.3 7.6 6.3 7.6 Khá Tốt 1
39 2E+09 Nguyễn Thị Hồng Thủy 25/09/2004 10C3 8.6 7.8 6.0 8.5 Khá Tốt 4
40 2E+09 Nguyễn Thị Thanh Thương 12/06/2005 10C3 7.0 7.2 6.8 7.9 Khá Tốt 0
41 2E+09 Lê Thị Thủy Tiên 04/09/2005 10C3 7.4 6.5 6.3 7.5 Khá Tốt 1
42 2E+09 Võ Trung Tính 21/06/2005 10C3 8.1 6.9 5.3 7.5 Khá Tốt 0
43 2E+09 Lê Khang Trang 28/01/2005 10C3 7.1 7.1 5.2 8.0 Khá Tốt 3
44 2E+09 Trương Thị Thùy Trâm 17/08/2005 10C3 8.7 6.9 5.4 8.2 Khá Tốt 0
45 2E+09 Đỗ Thị Tuyết Trinh 04/11/2005 10C3 8.8 7.3 6.0 8.0 Khá Tốt 2
46 2E+09 Trần Văn Nhựt Trường 07/04/2005 10C3 9.3 7.3 5.1 8.4 Khá Tốt 0
47 2E+09 Nguyễn Thế Vinh 02/08/2005 10C3 6.8 7.9 6.3 8.2 Khá Tốt 1
48 2E+09 Huỳnh Ngọc Anh 04/12/2005 10C4 5.7 7.3 5.6 7.2 Khá Tốt 2
49 2E+09 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 30/09/2004 10C4 7.4 6.8 6.9 7.7 Khá Tốt 2
50 2E+09 Lê Kim Chen 20/10/2005 10C4 7.5 6.9 6.3 8.1 Khá Tốt 2
51 2E+09 Nguyễn Thị Thúy Diễm 23/03/2005 10C4 7.4 7.1 7.0 7.7 Khá Tốt 0
52 2E+09 Ngô Nguyễn Thanh Duy 05/09/2005 10C4 6.3 5.7 7.2 7.1 Khá Tốt 0
53 2E+09 Lê Thị Diễm Hân 30/09/2005 10C4 6.7 7.8 5.6 7.7 Khá Tốt 0
54 2E+09 Nguyễn Văn Hậu 07/05/2005 10C4 6.5 7.3 5.4 7.1 Khá Tốt 0
55 2E+09 Nguyễn Thị Ánh Hồng 31/10/2005 10C4 6.8 6.9 7.3 7.9 Khá Tốt 1
56 2E+09 Lê Thị Huỳnh Hương 16/12/2005 10C4 7.6 8.2 6.2 8.4 Khá Tốt 0
57 2E+09 Võ Thành Lân 07/10/2005 10C4 7.4 7.6 7.1 8.2 Khá Tốt 0
58 2E+09 Nguyễn Thị Xuân Mai 19/02/2005 10C4 6.6 6.9 5.6 7.3 Khá Tốt 2
59 2E+09 Nguyễn Thị Hồng Ngân 04/10/2005 10C4 6.0 7.5 6.7 7.7 Khá Tốt 8
60 2E+09 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 06/10/2005 10C4 7.1 7.4 6.9 8.0 Khá Khá 1
61 2E+09 Võ Ngọc Nhi 02/01/2005 10C4 7.4 7.7 6.9 8.4 Khá Tốt 0
62 2E+09 Trần Long Nhựt 29/09/2005 10C4 5.6 6.7 6.4 7.3 Khá Tốt 0
63 2E+09 Nguyễn Hoàng Phi 09/07/2005 10C4 7.7 6.0 6.2 7.2 Khá Tốt 1
64 2E+09 Trần Thanh Phúc 30/03/2005 10C4 6.7 6.2 5.5 7.6 Khá Tốt 1
65 2E+09 Võ Hoàng Quyên 24/03/2005 10C4 7.7 7.5 6.8 8.1 Khá Tốt 1
66 2E+09 Trần Thị Cẩm Sương 19/03/2005 10C4 7.2 6.9 5.8 7.7 Khá Tốt 0
67 2E+09 Nguyễn Chí Thiện 14/05/2005 10C4 8.4 6.7 8.0 8.4 Khá Tốt 0
68 2E+09 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30/01/2005 10C4 6.9 7.9 5.9 8.4 Khá Tốt 0
69 2E+09 Nguyễn Hữu Trọng 06/09/2005 10C4 7.3 6.4 6.6 7.8 Khá Tốt 0
70 2E+09 Phạm Hoàng 11/10/2005 10C4 6.7 6.0 5.5 7.1 Khá Khá 0
71 2E+09 Lê Nguyễn Thanh Tuyền 15/11/2005 10C4 6.1 7.8 6.1 8.2 Khá Tốt 1
72 2E+09 Huỳnh Chí Bảo 19/06/2005 10C5 8.3 6.8 6.2 7.9 Khá Tốt 0
73 2.01E+09 Nguyễn Minh Chí 03/11/2005 10C5 7.7 7.4 6.3 7.8 Khá Tốt 0
74 2E+09 Nguyễn Thị Minh Giang 25/02/2005 10C5 7.8 7.4 7.2 7.7 Khá Tốt 0
75 2E+09 Lê Thị Kim Huyền 26/06/2005 10C5 7.2 7.9 6.2 7.5 Khá Tốt 0
76 2E+09 Châu Hoàng Khải 12/11/2005 10C5 9.1 7.8 7.9 7.9 Khá Tốt 0
77 2E+09 Đỗ Đức Khải 02/03/2005 10C5 7.1 7.2 5.9 7.4 Khá Tốt 0
78 2E+09 Nguyễn Thị Mẩn Nghi 13/09/2005 10C5 8.0 7.2 7.0 7.5 Khá Tốt 1
79 2E+09 Phạm Hoài Trọng Nhân 09/08/2005 10C5 7.1 5.7 6.2 7.1 Khá Tốt 2
80 2E+09 Nguyễn Nhân Tài 13/08/2005 10C5 7.7 8.5 7.4 8.3 Khá Tốt 0
81 2E+09 Trần Tấn Tiền 07/10/2005 10C5 7.8 7.4 6.3 8.1 Khá Tốt 0
82 2E+09 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/08/2005 10C5 8.4 7.8 5.3 7.5 Khá Tốt 0
83 2E+09 Nguyễn Cao Trí 28/01/2005 10C5 8.1 8.0 8.0 8.0 Khá Tốt 0
84 2E+09 Đặng Thị Tuyết Trinh 01/11/2005 10C5 7.2 7.4 6.6 7.5 Khá Tốt 0
85 2E+09 Lâm Thị Lệ Trinh 13/02/2005 10C5 8.2 6.9 6.9 7.7 Khá Tốt 0
86 2E+09 Cao Thị Bé Trúc 31/08/2005 10C5 7.5 7.5 5.7 7.0 Khá Tốt 0
87 2E+09 Đỗ Thị Nhã Trúc 13/09/2004 10C5 7.1 7.9 5.9 7.4 Khá Tốt 0
88 2E+09 Lê Gia Bảo 15/12/2005 10C6 8.5 6.9 5.5 7.3 Khá Tốt 0
89 2E+09 Đỗ Thị Thùy Dương 05/11/2005 10C6 6.0 8.0 6.3 7.3 Khá Tốt 0
90 2E+09 Phan Tiết Thuỳ Dương 22/07/2005 10C6 6.2 8.7 6.5 7.5 Khá Tốt 2
91 2E+09 Lê Hoàng Hải 01/11/2005 10C6 6.2 6.6 5.7 6.8 Khá Tốt 0
92 2E+09 Nguyễn Cao Vĩnh Hào 30/04/2005 10C6 6.7 8.1 5.5 7.9 Khá Tốt 0
93 2E+09 Trần Phan Nhật Hào 21/08/2005 10C6 6.4 7.3 5.9 7.5 Khá Tốt 0
94 2E+09 Võ Thị Ngọc Hân 01/11/2005 10C6 9.2 8.2 6.4 7.7 Khá Tốt 0
95 2E+09 Trần Thị Diệu Hiền 11/05/2005 10C6 6.0 6.9 5.5 6.9 Khá Tốt 9
96 2E+09 Nguyễn Minh Kha 30/10/2005 10C6 8.5 8.3 6.9 7.8 Khá Tốt 2
97 2E+09 Trương Thế Kiệt 25/01/2005 10C6 7.6 7.0 6.0 7.4 Khá Tốt 0
98 2E+09 Lê Hoài Linh 29/09/2005 10C6 8.3 8.1 6.5 7.9 Khá Tốt 0
99 2E+09 Nguyễn Thị Diễm My 14/08/2005 10C6 8.8 8.1 6.1 7.7 Khá Tốt 1
100 2E+09 Nguyễn Giang Nam 08/01/2005 10C6 7.6 6.9 5.5 7.0 Khá Tốt 0
101 2E+09 Phạm Thị Thanh Ngân 20/05/2005 10C6 8.2 8.3 6.4 7.7 Khá Tốt 4
102 2E+09 Đặng Thị Tuyết Ngọc 19/08/2005 10C6 5.0 7.1 6.4 6.8 Khá Tốt 0
103 2E+09 Lê Thị Mỹ Ngọc 16/03/2005 10C6 6.1 8.2 7.1 8.0 Khá Tốt 9
104 2E+09 Võ Anh Nguyễn 07/09/2005 10C6 6.2 8.1 6.6 7.3 Khá Khá 11
105 2E+09 Trần Cừ Nhạ 15/03/2005 10C6 7.4 8.1 6.3 7.6 Khá Tốt 2
106 2E+09 Trần Thành Nhân 12/11/2005 10C6 8.5 6.8 6.1 7.1 Khá Tốt 1
107 2E+09 Lê Thị Huỳnh Nhi 24/03/2005 10C6 8.8 8.0 5.8 7.8 Khá Tốt 2
108 2E+09 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/03/2005 10C6 6.4 8.3 6.5 7.7 Khá Tốt 1
109 2E+09 Võ Minh Nhựt 29/04/2005 10C6 7.6 7.7 6.4 7.5 Khá Tốt 1
110 2E+09 Phan Bão Phi 04/12/2005 10C6 6.5 8.2 5.0 7.8 Khá Tốt 0
111 2E+09 Phan Hoàng Thịnh 19/08/2005 10C6 7.7 6.8 5.2 6.9 Khá Tốt 0
112 2E+09 Nguyễn Phạm Hồng 09/04/2005 10C6 5.4 7.5 6.0 6.9 Khá Tốt 1
113 2E+09 Bùi Lê Ngọc Trân 11/04/2005 10C6 5.7 7.2 6.2 6.9 Khá Tốt 5
114 2E+09 Trương Thị Diễm Trinh 05/10/2005 10C6 8.3 6.9 6.8 7.2 Khá Khá 2
115 2E+09 Nguyễn Văn Minh Trình 18/12/2005 10C6 7.1 7.2 5.5 7.2 Khá Tốt 0
116 2E+09 La Chí Trung 10/10/2005 10C6 8.1 6.9 6.1 7.7 Khá Tốt 7
117 2E+09 Cù Trần Hoài Vinh 02/01/2005 10C6 6.7 6.8 5.4 6.8 Khá Tốt 9
118 2E+09 Đoàn Trần Tường Vy 06/01/2005 10C6 6.0 7.8 6.6 7.4 Khá Tốt 1
119 2E+09 Nguyễn Như Ý 17/10/2005 10C6 7.7 7.6 6.4 7.8 Khá Tốt 1
120 2E+09 Hà Thị Minh Anh 17/05/2005 10C7 8.2 7.6 6.7 7.6 Khá Tốt 1
121 2E+09 Đặng Thị Ngọc Giàu 30/06/2004 10C7 8.4 8.1 6.9 7.6 Khá Tốt 1
122 2E+09 Trần Thanh Hào 09/02/2005 10C7 6.2 6.6 5.8 6.9 Khá Tốt 2
123 2E+09 Phan Thị Ngọc Hân 10/06/2005 10C7 6.0 8.0 6.4 7.0 Khá Tốt 0
124 2E+09 Trần Thị Kiều Hân 27/11/2005 10C7 5.9 8.4 6.6 7.6 Khá Tốt 1
125 2E+09 Nguyễn Văn Hùng 07/11/2005 10C7 6.5 8.0 6.3 7.5 Khá Tốt 0
126 2E+09 Thái Đăng Khoa 29/12/2005 10C7 6.3 7.0 5.4 7.3 Khá Tốt 0
127 2E+09 Phạm Tuấn Kiệt 13/05/2005 10C7 6.1 6.5 5.7 6.5 Khá Tốt 1
128 2E+09 Cao Ngọc Lộc 26/01/2005 10C7 7.3 7.7 6.8 8.1 Khá Tốt 3
129 2E+09 Nguyễn Tấn Lộc 28/01/2005 10C7 6.9 6.3 6.3 7.1 Khá Tốt 0
130 2E+09 Lê Trọng Luân 09/03/2005 10C7 6.6 6.5 6.7 6.9 Khá Tốt 0
131 2E+09 Trần Thị Kim Ngân 20/03/2005 10C7 5.8 7.3 6.7 7.1 Khá Tốt 1
132 2E+09 Nguyễn Thị Quỳnh Như 26/11/2005 10C7 6.3 8.4 7.5 8.1 Khá Tốt 0
133 2E+09 Nguyễn Thị Hồng Son 15/10/2005 10C7 7.0 8.6 7.6 7.9 Khá Tốt 0
134 2E+09 Nguyễn Văn Minh Thuận 25/02/2005 10C7 5.8 7.3 5.9 7.1 Khá Tốt 0
135 2E+09 Phạm Gia Thuận 06/12/2005 10C7 6.8 6.9 5.9 7.4 Khá Tốt 0
136 2E+09 Nguyễn Đặng Phúc Tiến 23/06/2005 10C7 5.7 6.9 5.2 6.9 Khá Tốt 0
137 2E+09 Hồ Lê Đức Toàn 13/12/2005 10C7 7.4 8.0 5.8 7.6 Khá Tốt 0
138 2E+09 Nguyễn Kim Trà 26/01/2005 10C7 5.1 7.3 5.8 6.7 Khá Tốt 1
139 2E+09 Nguyễn Ngô Tuyết Trinh 22/12/2005 10C7 7.3 7.3 6.9 7.2 Khá Tốt 0
140 2E+09 Đỗ Thị Thanh Trúc 13/02/2005 10C7 6.3 7.0 5.8 6.8 Khá Tốt 1
141 2E+09 Huỳnh Thiên 22/10/2005 10C7 6.1 8.2 6.9 7.5 Khá Tốt 0
142 2E+09 Nguyễn Trần Phương Anh 31/03/2005 10C8 8.1 8.1 7.3 7.6 Khá Tốt 8
143 2E+09 Lê Thị Nguyệt Ánh 25/04/2005 10C8 7.0 6.3 5.5 6.5 Khá Tốt 1
144 2E+09 Lê Thành Đạt 26/11/2004 10C8 7.9 7.8 6.6 8.0 Khá Tốt 6
145 2E+09 Trương Minh 26/08/2005 10C8 8.3 8.2 7.7 7.9 Khá Tốt 3
146 2E+09 Nguyễn Minh Huy 09/05/2005 10C8 8.1 7.9 5.8 7.7 Khá Tốt 2
147 2E+09 Huỳnh Châu Mỹ Huyền 28/09/2005 10C8 7.7 8.1 5.9 7.6 Khá Tốt 0
148 2E+09 Nguyễn Thành Khải 02/10/2005 10C8 7.1 7.4 5.8 6.8 Khá Tốt 1
149 2E+09 Lê Thị Ngọc Lan 09/12/2005 10C8 9.0 7.2 7.9 7.6 Khá Tốt 0
150 2E+09 Đặng Văn Lộc 13/04/2005 10C8 7.9 8.5 7.1 8.2 Khá Tốt 7
151 2E+09 Trần Văn Luân 01/10/2005 10C8 8.6 6.5 5.5 7.0 Khá Tốt 1
152 2E+09 Võ Tuấn Minh 05/03/2005 10C8 9.1 7.6 7.9 7.8 Khá Tốt 0
153 2E+09 Phạm Thị Thảo Nguyên 27/12/2005 10C8 7.3 6.8 7.2 7.2 Khá Tốt 1
154 2E+09 Phan Thị Huỳnh Như 04/09/2005 10C8 7.9 8.0 7.6 7.6 Khá Tốt 3
155 2E+09 Trần Thị Tố Như 03/12/2005 10C8 5.9 7.6 6.3 6.9 Khá Tốt 0
156 2E+09 Nguyễn Ngọc Tài 08/05/2005 10C8 7.9 8.8 6.3 7.6 Khá Tốt 5
157 2E+09 Phan Văn Tân 17/04/2005 10C8 7.5 7.4 6.0 7.3 Khá Tốt 0
158 2E+09 Hồ Thị Kim Thoa 28/08/2005 10C8 7.6 6.6 6.5 6.8 Khá Tốt 0
159 2E+09 Hồ Thị Ngọc Thơ 15/01/2005 10C8 7.3 8.0 5.3 7.2 Khá Tốt 1
160 2E+09 Bùi Thị Cẩm Tiên 20/03/2005 10C8 7.6 8.1 5.5 7.5 Khá Tốt 0
161 2E+09 Nguyễn Anh Trực 21/08/2005 10C8 9.0 7.0 6.3 7.8 Khá Tốt 0
162 2E+09 Nguyễn Hoài Bảo 07/10/2005 10C9 5.9 7.1 5.9 7.0 Khá Tốt 0
163 2E+09 Trần Dương Văn Cảnh 07/11/2005 10C9 7.6 7.4 7.1 7.7 Khá Tốt 1
164 2E+09 Trần Khánh Đăng 31/01/2005 10C9 6.0 7.5 5.9 7.1 Khá Tốt 0
165 2E+09 Đặng Thị Giàu 01/04/2005 10C9 7.8 7.7 6.6 8.1 Khá Khá 1
166 2E+09 Nguyễn Khắc Hoài 14/02/2005 10C9 6.8 8.5 5.9 7.9 Khá Tốt 1
167 2E+09 Nguyễn Ngọc Linh 16/05/2005 10C9 5.9 8.7 6.0 7.5 Khá Tốt 0
168 2E+09 Cao Văn Nghĩa 12/05/2005 10C9 6.1 6.8 6.1 7.2 Khá Tốt 2
169 2E+09 Nguyễn Hồ Hoa Nhi 22/08/2005 10C9 5.3 7.6 5.1 6.8 Khá Tốt 9
170 2E+09 Cao Thiện Nhơn 23/03/2005 10C9 6.1 7.6 6.0 7.3 Khá Khá 2
171 2E+09 Hồ Thị Huỳnh Như 15/06/2005 10C9 6.7 8.2 5.9 7.7 Khá Tốt 0
172 2E+09 Nguyễn Huỳnh Như 21/01/2005 10C9 8.3 7.9 7.7 7.8 Khá Tốt 0
173 2E+09 Nguyễn Thị Huyền Như 25/08/2005 10C9 6.8 7.9 7.1 7.4 Khá Tốt 0
174 2E+09 Lê Văn Phúc 17/07/2005 10C9 6.7 5.9 5.4 6.7 Khá Khá 1
175 2E+09 Lương Thanh Tâm 08/08/2005 10C9 6.2 6.8 6.6 7.1 Khá Tốt 4
176 2.01E+09 Phạm Thị Bích Trâm 28/09/2004 10C9 6.2 7.0 6.6 7.0 Khá Tốt 0
Khối 11      
177 1.9E+09 Phan Hoàng Khang 28/11/2004 11C1 6.9 8.8 5.2 7.4 Khá Tốt 3
178 1.9E+09 Lê Thị Hoàng Mỹ 24/07/2004 11C1 7.4 7.2 6.7 8.1 Khá Tốt 0
179 1.9E+09 Nguyễn Thị Hồng Phương 13/09/2004 11C1 8.3 8.3 6.3 7.9 Khá Tốt 9
180 1.9E+09 Nguyễn Hoàng Sơn 27/07/2004 11C1 8.7 7.6 5.9 8.2 Khá Tốt 2
181 1.9E+09 Trần Thị Thanh Trúc 28/02/2004 11C1 6.2 8.4 6.0 7.2 Khá Tốt 1
182 1.9E+09 Ninh Phước Vinh 17/07/2004 11C1 6.7 8.2 6.3 7.8 Khá Tốt 2
183 1.9E+09 Nguyễn Thị Thúy An 10/01/2004 11C2 6.0 7.9 7.3 7.6 Khá Tốt 1
184 1.9E+09 Lê Huỳnh Công Duy 20/02/2004 11C2 8.0 7.6 5.8 8.2 Khá Tốt 0
185 1.9E+09 Phan Thành Duy 06/07/2004 11C2 5.6 8.6 6.6 7.8 Khá Tốt 2
186 1.9E+09 Võ Thị Thúy Liễu 17/11/2004 11C2 7.6 8.4 5.8 7.6 Khá Tốt 1
187 1.9E+09 Đào Thị Thu Ngân 19/06/2004 11C2 6.8 7.6 6.3 7.6 Khá Tốt 0
188 1.9E+09 Phạm Thị Tính Ngưởng 02/12/2004 11C2 7.1 8.4 5.0 7.7 Khá Tốt 0
189 1.9E+09 Đoàn Thị Diễm Thùy 05/02/2004 11C2 7.1 7.3 5.0 7.6 Khá Tốt 1
190 1.9E+09 Hứa Thanh Thư 24/04/2004 11C2 7.1 6.7 5.9 7.2 Khá Tốt 1
191 1.9E+09 Tô Thị Tiền 20/05/2004 11C2 7.4 7.7 6.7 8.0 Khá Tốt 0
192 1.9E+09 Kim Thị Phương Trang 16/06/2004 11C2 7.0 7.0 7.6 8.0 Khá Tốt 0
193 1.9E+09 Trương Thị Tú Trinh 16/05/2004 11C2 6.4 8.5 7.1 8.3 Khá Tốt 0
194 1.9E+09 Nguyễn Thị Cẩm 22/11/2004 11C2 7.4 7.4 5.7 7.4 Khá Tốt 2
195 1.9E+09 Nguyễn Thị Kim Uyên 20/12/2004 11C2 6.0 8.7 6.1 7.8 Khá Tốt 1
196 1.9E+09 Trần Thị Cẩm Giang 24/05/2004 11C3 6.8 7.7 7.1 7.8 Khá Tốt 2
197 1.9E+09 Phan Thị Ngọc Hân 29/02/2004 11C3 6.3 6.9 6.4 6.9 Khá Tốt 0
198 1.9E+09 Nguyễn  Hoài 01/01/2004 11C3 7.8 7.4 7.8 8.2 Khá Tốt 0
199 1.9E+09 Võ Nguyễn Khắc Huy 29/10/2004 11C3 5.5 7.1 6.6 7.1 Khá Tốt 6
200 1.9E+09 Phạm Thị Xuân Kiều 27/10/2004 11C3 7.3 7.9 7.2 7.9 Khá Tốt 7
201 1.9E+09 Hồ Quang Long 08/06/2004 11C3 5.2 7.3 6.8 7.0 Khá Tốt 1
202 1.9E+09 Phạm Hoàng Lộc 23/09/2004 11C3 6.2 8.0 6.2 7.6 Khá Tốt 8
203 1.9E+09 Trần Thị Trúc Mai 15/02/2004 11C3 6.2 7.6 6.5 7.1 Khá Tốt 0
204 1.9E+09 Phạm Thị Diễm Mi 16/09/2004 11C3 7.8 8.2 6.2 7.8 Khá Tốt 0
205 1.9E+09 Trương Nhật Nam 14/05/2004 11C3 6.8 6.5 6.1 7.2 Khá Tốt 0
206 1.9E+09 Lê Thị Kim Ngọc 04/11/2004 11C3 5.5 8.4 7.3 7.8 Khá Tốt 1
207 1.9E+09 Nguyễn Trần Mai Ngọc 23/02/2004 11C3 5.9 8.3 6.3 7.3 Khá Tốt 0
208 1.9E+09 Trần Thị Hồng Ngọc 08/10/2004 11C3 6.9 6.9 7.0 7.0 Khá Tốt 1
209 1.9E+09 Từ Thị Thảo Nhi 02/12/2004 11C3 6.9 8.5 6.2 7.3 Khá Tốt 3
210 1.9E+09 Trương Thị Quỳnh Như 24/10/2004 11C3 7.6 8.2 6.9 7.7 Khá Tốt 3
211 1.9E+09 Lưu Minh Nhường 04/10/2004 11C3 5.9 7.0 6.4 7.0 Khá Tốt 4
212 1.9E+09 Nguyễn Huỳnh Anh Nhựt 30/04/2004 11C3 6.0 7.9 6.5 7.0 Khá Tốt 7
213 1.9E+09 Nguyễn Hồng Phý 18/10/2004 11C3 6.8 7.9 6.4 7.4 Khá Tốt 1
214 1.9E+09 Đặng Minh Thi 25/10/2004 11C3 6.2 7.5 6.4 7.4 Khá Tốt 3
215 1.9E+09 Nguyễn Thị Ánh Thi 07/11/2004 11C3 6.6 8.0 7.2 7.8 Khá Tốt 1
216 1.9E+09 Võ Minh Thuật 10/01/2004 11C3 7.6 7.5 7.6 7.8 Khá Tốt 0
217 1.9E+09 Hồ Bảo Duy 07/02/2004 11C4 7.8 7.0 6.2 7.5 Khá Tốt 1
218 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Hân 22/05/2004 11C4 7.7 7.8 6.6 7.8 Khá Tốt 0
219 1.9E+09 Võ Thị Ngọc Hân 18/05/2004 11C4 6.2 6.7 5.9 7.2 Khá Tốt 0
220 1.9E+09 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/04/2004 11C4 8.7 6.8 5.1 7.3 Khá Tốt 0
221 1.9E+09 Nguyễn Phi Long 22/06/2004 11C4 8.0 7.4 6.1 7.8 Khá Tốt 2
222 1.9E+09 Nguyễn Thành Long 11/06/2004 11C4 6.0 7.0 6.2 6.9 Khá Tốt 0
223 1.9E+09 Nguyễn Văn Minh 07/08/2004 11C4 7.7 7.6 5.6 7.6 Khá Tốt 0
224 1.9E+09 Phan Phạm Diễm My 26/02/2004 11C4 7.2 8.6 5.9 7.8 Khá Tốt 1
225 1.9E+09 Trần Thị Kim Ngọc 10/04/2004 11C4 9.0 8.1 5.2 7.7 Khá Tốt 0
226 1.9E+09 Lê Hồng Phong 08/08/2004 11C4 7.1 7.5 5.9 7.5 Khá Tốt 2
227 1.9E+09 Nguyễn Minh Phúc 14/07/2004 11C4 7.8 7.0 6.9 7.1 Khá Tốt 4
228 1.9E+09 Phạm Minh Quý 13/03/2004 11C4 6.9 7.0 6.5 7.2 Khá Tốt 0
229 1.9E+09 Nguyễn Duy Thanh 20/02/2003 11C4 8.7 7.7 5.9 7.6 Khá Tốt 2
230 1.9E+09 Nguyễn Nhật Thăng 18/12/2004 11C4 5.3 7.1 5.7 6.9 Khá Tốt 0
231 1.9E+09 Phạm Thị Tuyết Anh 19/10/2004 11C5 7.8 7.3 6.6 7.6 Khá Tốt 0
232 1.9E+09 Nguyễn Thúy Du 16/06/2004 11C5 8.4 7.6 6.3 7.8 Khá Tốt 1
233 1.9E+09 Trần Thị Mỹ Dung 15/03/2004 11C5 8.2 7.5 6.1 7.9 Khá Tốt 1
234 1.9E+09 Nguyễn Lưu Khánh Duy 08/08/2004 11C5 5.9 7.2 6.0 7.7 Khá Tốt 0
235 1.9E+09 Nguyễn Thị Cẩm Giang 14/05/2004 11C5 7.8 8.5 6.7 7.7 Khá Tốt 0
236 1.9E+09 Đặng Nhật Hào 20/10/2004 11C5 5.7 8.1 6.4 7.4 Khá Tốt 0
237 1.9E+09 Trương Thị Tú Linh 24/03/2004 11C5 7.5 7.9 6.7 7.7 Khá Tốt 0
238 1.9E+09 Đoàn Văn Vũ Luân 17/02/2004 11C5 5.4 7.0 5.6 7.5 Khá Khá 2
239 1.9E+09 Bùi Thị Thuý Ngọc 10/07/2004 11C5 7.2 7.9 6.3 7.4 Khá Tốt 0
240 2.01E+09 Võ Thành Nhân 11/07/2003 11C5 8.5 7.3 5.2 7.4 Khá Tốt 5
241 1.9E+09 Lê Vũ Nhựt Tâm 29/10/2004 11C5 8.2 7.7 6.4 8.4 Khá Tốt 0
242 1.9E+09 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06/09/2004 11C5 6.9 7.5 5.6 7.0 Khá Tốt 3
243 1.9E+09 Phạm Văn Thật 30/11/2004 11C5 6.6 6.4 6.4 7.1 Khá Khá 0
244 1.9E+09 Lê Thị Hồng Thi 02/05/2004 11C5 6.8 7.3 6.5 7.5 Khá Khá 0
245 1.9E+09 Châu Nguyễn Thiên Thiên 15/12/2004 11C5 6.3 7.7 6.9 7.5 Khá Tốt 0
246 1.9E+09 Hà Thị Diệu Thiện 27/08/2004 11C5 7.6 7.6 6.5 7.6 Khá Tốt 2
247 1.9E+09 Đỗ Lê Anh Thư 25/02/2004 11C5 5.7 6.9 6.2 7.5 Khá Tốt 8
248 1.9E+09 Huỳnh Thị Hoài Thương 14/02/2004 11C5 5.5 7.2 5.8 6.9 Khá Tốt 0
249 1.9E+09 Võ Văn Tuấn 20/03/2004 11C5 8.5 7.8 6.1 7.7 Khá Tốt 0
250 1.9E+09 Trần Thị Kim Tuyền 04/01/2004 11C5 8.2 7.7 5.2 7.4 Khá Tốt 1
251 1.9E+09 Đỗ Nhật Tường 16/01/2004 11C5 5.9 6.6 5.7 6.8 Khá Khá 0
252 1.9E+09 Lê Thị Kiều Chinh 23/07/2004 11C6 7.9 7.0 6.3 7.1 Khá Tốt 0
253 1.9E+09 Lê Thị Kim Cương 13/06/2004 11C6 5.8 7.1 6.0 6.8 Khá Tốt 0
254 1.9E+09 Lê Nguyễn Việt Cường 08/09/2004 11C6 5.0 6.9 5.5 6.7 Khá Tốt 0
255 1.9E+09 Lê Thị Diệu 05/10/2004 11C6 5.1 7.3 6.2 6.9 Khá Tốt 2
256 1.9E+09 Phạm Trí Dũng 18/03/2004 11C6 6.4 6.9 6.5 6.9 Khá Tốt 1
257 1.9E+09 Trần Thị Khánh Duyên 21/03/2004 11C6 6.6 7.3 6.5 7.5 Khá Tốt 0
258 1.9E+09 Nguyễn Thị Ghi Em 24/01/2004 11C6 6.6 7.2 6.5 7.1 Khá Tốt 0
259 1.9E+09 Phan Thị Ngọc Hân 02/05/2004 11C6 7.6 7.7 6.4 7.3 Khá Tốt 0
260 1.9E+09 Huỳnh Trung Kiên 19/10/2004 11C6 5.3 7.9 5.9 7.3 Khá Tốt 0
261 1.9E+09 Lê Anh Kiệt 21/09/2004 11C6 6.9 7.7 6.4 7.7 Khá Tốt 0
262 1.9E+09 Huỳnh Thị Ngọc Liên 25/07/2004 11C6 6.7 7.4 6.7 6.9 Khá Tốt 0
263 1.9E+09 Phạm Thị Diễm My 07/09/2004 11C6 7.2 7.5 6.0 7.5 Khá Tốt 0
264 1.9E+09 Trịnh Võ Hoài Nam 19/07/2004 11C6 6.7 8.2 6.8 7.5 Khá Tốt 0
265 1.9E+09 Nguyễn Thành Nhân 04/07/2004 11C6 5.2 8.0 5.4 7.1 Khá Tốt 0
266 1.9E+09 Nguyễn Tấn Phú 02/01/2004 11C6 6.3 8.1 6.7 7.7 Khá Tốt 0
267 1.9E+09 Nguyễn Thành Phước 18/04/2004 11C6 6.9 6.3 5.9 7.0 Khá Khá 0
268 1.9E+09 Hồ Minh Quân 07/01/2004 11C6 5.7 7.0 6.8 7.0 Khá Tốt 0
269 1.9E+09 Huỳnh Minh Tâm 06/01/2004 11C6 6.6 7.6 6.1 7.3 Khá Tốt 0
270 1.9E+09 Trần Minh Thiện 19/06/2004 11C6 6.3 8.4 6.3 7.3 Khá Tốt 0
271 1.9E+09 Lê Thị Cẩm Tiên 18/10/2004 11C6 7.4 7.8 6.6 7.5 Khá Tốt 0
272 1.9E+09 Lê Thái Trọng 06/04/2004 11C6 6.2 6.6 6.8 7.4 Khá Tốt 0
273 1.9E+09 Nguyễn Lê Khánh Băng 14/10/2004 11C7 7.5 7.1 6.9 7.3 Khá Tốt 6
274 1.9E+09 Nguyễn Nhật Duy 27/05/2004 11C7 7.1 7.7 6.5 7.7 Khá Tốt 0
275 1.9E+09 Hồ Thị Kim Hương 02/10/2004 11C7 6.6 7.1 5.8 6.8 Khá Tốt 1
276 1.9E+09 Hồ Đoàn Phụng Kiều 27/08/2004 11C7 6.8 7.5 7.5 7.9 Khá Tốt 2
277 1.9E+09 Trương Tấn Luận 26/03/2004 11C7 5.6 6.7 5.9 6.6 Khá Tốt 0
278 1.9E+09 Trần Khánh Minh 30/04/2004 11C7 5.7 7.0 6.1 6.9 Khá Khá 1
279 1.9E+09 Trương Lê Huyền Ngân 09/04/2004 11C7 6.9 8.0 7.5 7.8 Khá Tốt 3
280 1.9E+09 Nguyễn Hữu Phước 20/01/2004 11C7 6.1 7.1 5.3 6.8 Khá Tốt 2
281 1.9E+09 Phạm Thị Ngọc Phương 30/09/2004 11C7 5.0 7.7 5.4 6.6 Khá Tốt 2
282 1.9E+09 Triệu Thành Tài 04/04/2004 11C7 7.5 7.3 6.3 7.4 Khá Tốt 1
283 1.9E+09 Võ Thị Ngọc Thơ 23/07/2004 11C7 6.5 7.8 6.5 7.0 Khá Tốt 0
284 1.9E+09 Lư Nguyễn Thành Thuận 03/08/2004 11C7 7.2 7.0 6.6 7.8 Khá Tốt 0
285 1.9E+09 Nguyễn Minh Thư 30/07/2004 11C7 6.6 7.1 6.4 7.6 Khá Tốt 7
286 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Thương 02/03/2004 11C7 6.1 7.7 6.9 7.2 Khá Tốt 6
287 1.9E+09 Đoàn Thị Huyền Trâm 27/09/2004 11C7 7.9 7.5 7.6 8.0 Khá Tốt 0
288 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 26/09/2004 11C7 6.4 7.2 5.6 7.0 Khá Tốt 6
289 1.9E+09 Lê Thị Cẩm 21/02/2004 11C7 8.8 7.8 6.2 7.8 Khá Tốt 0
290 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 17/10/2004 11C7 7.1 7.2 7.0 7.4 Khá Tốt 1
291 1.9E+09 Nguyễn Thành Vinh 30/03/2004 11C7 7.1 7.3 6.4 7.6 Khá Tốt 0
292 1.9E+09 Đào Thị Thúy Vy 28/11/2004 11C7 8.2 7.9 6.7 8.1 Khá Tốt 0
293 1.9E+09 Lê Ngọc Diệu 27/04/2004 11C8 6.0 8.6 5.6 7.7 Khá Tốt 0
294 1.9E+09 Nguyễn Thị Thảo Ghi 17/08/2004 11C8 6.2 7.2 6.5 7.1 Khá Tốt 1
295 1.9E+09 Đặng Hoàng Huy 21/11/2004 11C8 7.3 5.9 6.7 7.1 Khá Tốt 0
296 1.9E+09 Nguyễn Thành Huy 20/03/2004 11C8 7.5 6.6 6.4 7.3 Khá Tốt 0
297 1.9E+09 Trần Thái Ngọc 02/09/2004 11C8 6.2 7.1 6.8 7.4 Khá Tốt 5
298 1.9E+09 Trần Thị Hồng Nhung 13/07/2004 11C8 7.5 7.4 7.0 7.5 Khá Tốt 0
299 1.9E+09 Võ Thanh Phi 11/08/2004 11C8 8.4 6.9 6.4 7.9 Khá Tốt 0
300 1.9E+09 Phạm Hữu Phúc 18/10/2004 11C8 7.6 6.4 5.5 7.0 Khá Tốt 0
301 1.9E+09 Phạm Thị Phụng 11/12/2004 11C8 8.8 7.2 7.5 8.5 Giỏi Khá 1
302 1.9E+09 Nguyễn Thị Phượng 19/04/2004 11C8 5.8 7.8 6.5 7.6 Khá Tốt 2
303 1.9E+09 Trần Thị Kim Thoa 22/04/2004 11C8 8.1 7.7 7.2 7.4 Khá Tốt 4
304 1.9E+09 Trần Ngọc Bích Trâm 24/09/2004 11C8 5.1 6.0 6.5 6.8 Khá Tốt 11
305 1.9E+09 Nguyễn Thị Cẩm 15/12/2004 11C8 6.7 6.6 5.4 6.9 Khá Tốt 1
306 1.9E+09 Võ Thị Ngọc Hân 20/07/2004 11C9 5.5 7.2 6.3 6.9 Khá Tốt 0
307 1.9E+09 Nguyễn Thị Huyền 26/07/2004 11C9 6.1 6.6 6.1 7.2 Khá Tốt 0
308 1.9E+09 Bùi Thái Nguyên 27/05/2004 11C9 7.4 8.4 7.3 7.8 Khá Tốt 0
309 1.9E+09 Hồ Thảo Nhi 06/12/2004 11C9 5.5 7.1 6.6 6.8 Khá Tốt 0
310 1.9E+09 Đoàn Thị Cẩm Nhung 04/04/2004 11C9 5.6 6.7 6.7 7.0 Khá Tốt 1
311 1.9E+09 Lê Thị Huỳnh Nhung 11/12/2004 11C9 6.7 8.2 7.4 8.0 Khá Tốt 2
312 1.9E+09 Lê Hoàng Oanh 05/04/2004 11C9 7.8 8.8 7.4 7.6 Khá Tốt 4
313 1.9E+09 Phan Thanh Quy 29/10/2004 11C9 6.6 6.5 6.4 7.1 Khá Khá 5
314 1.9E+09 Lê Minh Tâm 10/09/2004 11C9 8.0 7.8 7.0 8.0 Khá Tốt 0
315 1.9E+09 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/2004 11C9 5.7 7.8 6.7 6.9 Khá Tốt 2
316 1.9E+09 Lâm Đức Trí 09/03/2004 11C9 6.6 6.6 6.3 6.8 Khá Khá 4
317 1.9E+09 Nguyễn Thị Ngọc Vẹn 13/02/2004 11C9 7.3 7.1 5.5 7.0 Khá Tốt 0
318 1.9E+09 Nguyễn Thị Như Ý 06/11/2004 11C9 7.2 7.6 6.6 7.3 Khá Tốt 0
Khối 12      
319 1.8E+09 Lê Thị Ngọc Ánh 21/01/2003 12C1 8.1 8.3 6.0 8.3 Khá Tốt 0
320 1.8E+09 Nguyễn Quang Cường 07/01/2003 12C1 7.9 7.0 5.1 7.7 Khá Tốt 0
321 1.8E+09 Dương Thị Diệu 06/12/2003 12C1 7.2 8.6 6.2 8.4 Khá Tốt 7
322 1.8E+09 Phạm Thị Thùy Dương 21/01/2003 12C1 8.4 8.2 5.9 8.2 Khá Tốt 0
323 1.8E+09 Nguyễn Phúc Hậu 16/03/2003 12C1 8.6 8.8 5.8 8.3 Khá Tốt 2
324 1.8E+09 Nguyễn Hoàng Gia Huy 05/09/2003 12C1 7.3 8.0 6.6 7.7 Khá Tốt 0
325 1.8E+09 Lê Hoài Nam 29/10/2003 12C1 6.0 7.5 5.8 7.2 Khá Tốt 6
326 1.8E+09 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/09/2003 12C1 8.4 8.3 7.2 8.3 Khá Tốt 1
327 1.8E+09 Đỗ Khôi Nguyên 28/04/2003 12C1 9.0 8.3 5.5 7.8 Khá Tốt 6
328 1.8E+09 Phạm Thị Ngọc Nhi 14/02/2003 12C1 8.1 7.6 6.3 7.9 Khá Tốt 1
329 1.8E+09 Nguyễn Trọng Phúc 22/10/2003 12C1 8.1 7.8 5.2 7.7 Khá Tốt 0
330 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Phượng 17/12/2003 12C1 7.1 7.1 5.0 7.2 Khá Tốt 11
331 1.8E+09 Trần Ngọc Sơn 14/11/2003 12C1 7.9 8.6 6.0 8.0 Khá Tốt 0
332 1.8E+09 Trần Thị Bé Thi 18/01/2003 12C1 7.0 6.2 5.4 7.4 Khá Tốt 3
333 1.8E+09 Lê Chí Thiện 28/11/2003 12C1 7.5 7.8 6.0 8.1 Khá Tốt 0
334 1.8E+09 Nguyễn Thị Thơm 31/08/2003 12C1 7.2 8.2 6.1 8.0 Khá Tốt 1
335 1.8E+09 Trần Anh Thư 15/02/2003 12C1 6.3 7.5 6.7 7.9 Khá Tốt 6
336 1.8E+09 Nguyễn Thị Phương Thương 10/09/2003 12C1 7.3 7.4 5.7 7.7 Khá Tốt 0
337 1.8E+09 Nguyễn Châu Trang 15/10/2003 12C1 7.9 8.7 5.9 8.3 Khá Tốt 0
338 1.8E+09 Nguyễn Thị Trinh Trinh 18/07/2003 12C1 7.5 8.0 6.0 8.1 Khá Tốt 5
339 1.8E+09 Nguyễn Lam Trường 29/10/2003 12C1 6.5 8.1 6.4 8.0 Khá Tốt 0
340 1.8E+09 Huỳnh Thị Ngọc Ân 24/12/2003 12C2 7.3 7.0 6.0 7.8 Khá Tốt 1
341 1.8E+09 Lê Trung Chánh 13/07/2003 12C2 7.3 7.5 6.3 7.6 Khá Tốt 0
342 1.8E+09 Phan Bảo Duy 25/05/2003 12C2 7.9 6.8 6.2 7.8 Khá Tốt 3
343 1.8E+09 Võ Trường Duy 11/04/2003 12C2 7.6 8.3 6.3 8.0 Khá Tốt 1
344 1.8E+09 Nguyễn Hồ Cẩm Giang 20/04/2003 12C2 6.8 8.0 6.2 7.5 Khá Tốt 0
345 1.8E+09 Phạm Hương Giang 23/09/2003 12C2 6.5 7.7 5.1 7.4 Khá Tốt 0
346 1.8E+09 Đỗ Thị Ngọc Giàu 30/10/2003 12C2 5.8 8.0 6.0 7.6 Khá Tốt 0
347 1.8E+09 Trịnh Thanh Hải 07/09/2003 12C2 7.6 8.7 6.2 8.4 Khá Tốt 1
348 1.8E+09 Trần Minh Hảo 22/09/2003 12C2 7.9 8.1 6.3 8.3 Khá Tốt 0
349 1.8E+09 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 02/09/2003 12C2 7.5 8.3 6.3 8.2 Khá Tốt 1
350 1.8E+09 Võ Thị Thu Hồng 23/10/2003 12C2 6.3 8.1 7.1 7.6 Khá Tốt 0
351 1.8E+09 Võ Hải Minh 28/09/2003 12C2 5.3 6.7 6.2 7.4 Khá Tốt 1
352 1.8E+09 Võ Thị Kim Oanh 02/09/2003 12C2 5.9 8.0 5.5 7.5 Khá Tốt 1
353 1.8E+09 Huỳnh Thị Quế Trâm 19/11/2003 12C2 6.9 8.4 5.1 7.7 Khá Tốt 0
354 1.8E+09 Tăng Nhật Trường 21/06/2003 12C2 7.4 6.8 5.3 7.6 Khá Tốt 0
355 1.8E+09 Phan Ngọc Tường Vi 27/09/2003 12C2 7.0 7.7 6.8 8.0 Khá Tốt 1
356 1.8E+09 Trần Thế Vỹ 09/10/2003 12C2 6.5 7.5 6.3 7.8 Khá Tốt 4
357 1.8E+09 Võ Hải Đăng 22/07/2003 12C3 6.9 7.1 7.0 8.0 Khá Tốt 1
358 1.8E+09 Mai Tuấn Kiệt 09/02/2003 12C3 7.8 7.5 7.0 8.2 Khá Tốt 0
359 1.8E+09 Trương Văn Kỳ 09/01/2003 12C3 7.5 7.8 6.0 8.0 Khá Tốt 0
360 1.8E+09 Nguyễn Vũ Lan Linh 09/09/2003 12C3 8.1 7.4 7.7 7.9 Khá Tốt 0
361 1.8E+09 Hồ Văn Lix 02/01/2003 12C3 7.8 7.2 7.7 8.3 Khá Tốt 0
362 1.8E+09 Đồng Nguyễn Vũ Luân 02/01/2003 12C3 7.2 7.6 7.5 7.9 Khá Tốt 0
363 1.8E+09 Huỳnh Nhựt Minh 24/02/2003 12C3 7.3 6.4 7.9 8.0 Khá Tốt 2
364 1.8E+09 Cao Hoài Nam 10/04/2003 12C3 6.6 5.7 7.1 7.9 Khá Tốt 1
365 1.8E+09 Lâm Thị Ngần 04/05/2003 12C3 8.4 8.2 6.3 8.4 Khá Tốt 1
366 1.8E+09 Hồ Thị Mỹ Nhân 23/07/2003 12C3 8.8 9.0 6.3 9.0 Khá Tốt 0
367 1.8E+09 Nguyễn Thị Huỳnh Như 23/11/2003 12C3 8.4 7.7 7.7 8.3 Khá Tốt 0
368 1.8E+09 Nguyễn Văn Thanh 28/10/2003 12C3 7.9 7.4 6.4 7.7 Khá Tốt 0
369 1.8E+09 Nguyễn Thị Kim Thoa 06/01/2003 12C3 9.0 9.1 6.4 9.2 Khá Tốt 0
370 1.8E+09 Lê Thị Cẩm Tiên 08/11/2003 12C3 7.9 7.3 7.1 7.8 Khá Tốt 1
371 1.8E+09 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 31/08/2003 12C3 6.1 7.5 6.0 7.3 Khá Tốt 0
372 1.8E+09 Trần Thị Thủy Tiên 25/10/2003 12C3 6.3 8.0 7.1 8.0 Khá Tốt 2
373 1.8E+09 Phạm Thị Mai Trâm 03/08/2003 12C3 7.4 7.4 6.6 7.9 Khá Tốt 0
374 1.8E+09 Đặng Thanh Trung 04/01/2003 12C3 7.0 7.7 6.1 7.8 Khá Tốt 8
375 1.8E+09 Nguyễn Quốc Tuấn 19/12/2003 12C3 7.4 7.2 7.4 8.0 Khá Khá 0
376 1.8E+09 Đoàn Quốc Vạn 11/09/2003 12C3 7.5 7.2 8.5 8.0 Khá Tốt 8
377 1.8E+09 Hồ Thị Thanh Vi 04/06/2003 12C3 7.2 6.9 5.9 7.7 Khá Tốt 0
378 1.8E+09 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16/03/2003 12C3 6.9 7.7 7.8 8.3 Khá Tốt 0
379 1.8E+09 Châu Hoàng Gia Bảo 21/03/2003 12C4 8.3 7.7 5.0 7.5 Khá Tốt 2
380 1.8E+09 Võ Công Danh 19/07/2003 12C4 7.9 7.9 5.5 7.9 Khá Tốt 7
381 1.8E+09 Đoàn Tấn Duy 05/01/2003 12C4 7.8 7.8 5.5 7.7 Khá Tốt 1
382 1.8E+09 Đặng Văn Tấn Đạt 18/03/2003 12C4 9.1 7.2 5.2 8.3 Khá Tốt 1
383 1.8E+09 Nguyễn Văn Hiền 25/10/2003 12C4 8.0 6.5 6.1 7.9 Khá Tốt 1
384 1.8E+09 Lý Nhật Hùng 26/09/2003 12C4 8.4 8.7 6.2 8.1 Khá Tốt 1
385 1.8E+09 Ngô Thị Mỹ Huyền 16/07/2003 12C4 8.1 7.7 6.6 8.1 Khá Tốt 0
386 1.8E+09 Trần Thị Thúy Huyền 07/01/2003 12C4 8.6 6.8 7.2 8.1 Khá Tốt 0
387 1.8E+09 Nguyễn Duy Khánh 14/04/2003 12C4 8.2 8.1 5.7 8.1 Khá Tốt 0
388 1.8E+09 Nguyễn Vũ Khánh 14/03/2003 12C4 7.9 7.3 5.1 8.1 Khá Tốt 3
389 1.8E+09 Hồ Trung Kỳ 18/07/2003 12C4 7.6 7.7 5.9 7.9 Khá Tốt 3
390 1.8E+09 Bùi Thị Tố Ngân 23/11/2003 12C4 7.9 7.6 5.5 7.9 Khá Tốt 0
391 1.8E+09 Lê Nhựt Nguyên 02/11/2003 12C4 8.5 6.7 5.2 7.9 Khá Tốt 0
392 1.8E+09 Hồ Thị Ngọc Nhi 13/11/2003 12C4 8.9 7.4 5.3 8.0 Khá Tốt 0
393 1.8E+09 Nguyễn Thị Mai Nhi 11/10/2003 12C4 8.7 8.5 6.2 8.3 Khá Tốt 0
394 1.8E+09 Nguyễn Lê Quyên 01/01/2003 12C4 8.1 8.4 6.2 7.9 Khá Tốt 0
395 1.8E+09 Ngô Ngọc Kim Sa 03/10/2003 12C4 8.6 8.0 6.3 8.2 Khá Tốt 0
396 1.8E+09 Phạm Thị Hồng Thắm 21/09/2003 12C4 8.4 8.6 6.1 8.2 Khá Tốt 0
397 1.8E+09 Lê Châu Thiện 26/07/2003 12C4 9.3 6.6 5.4 8.4 Khá Tốt 0
398 1.8E+09 Huỳnh Thanh 07/01/2003 12C4 9.2 8.5 6.0 8.6 Khá Tốt 0
399 1.8E+09 Đoàn Gia Hưng Vượng 21/08/2003 12C4 7.3 7.9 5.0 7.6 Khá Tốt 2
400 1.8E+09 Trần Trí Đức 23/09/2003 12C5 7.9 7.5 5.9 8.1 Khá Tốt 0
401 1.8E+09 Trần Tuấn Hải 04/09/2003 12C5 8.0 7.8 6.3 8.5 Khá Tốt 0
402 1.8E+09 Hồ Trường Long 13/05/2003 12C5 7.5 7.0 7.4 8.1 Khá Khá 2
403 1.8E+09 Nguyễn Lý Luận 07/03/2003 12C5 7.1 6.9 7.6 7.8 Khá Khá 0
404 1.8E+09 Nguyễn Duy Minh 12/09/2003 12C5 6.7 6.6 7.1 8.0 Khá Tốt 3
405 1.8E+09 Trương Thị Hồng Ngọc 08/04/2003 12C5 7.8 7.4 6.3 8.2 Khá Tốt 0
406 1.8E+09 Trần Thanh Nhân 08/08/2003 12C5 8.0 7.7 6.4 8.3 Khá Tốt 0
407 1.8E+09 Võ Thị Tuyết Như 13/05/2003 12C5 6.5 7.3 6.8 7.7 Khá Tốt 0
408 1.8E+09 Lê Thị Kiều Nương 31/10/2003 12C5 6.3 8.4 7.0 8.3 Khá Tốt 0
409 1.8E+09 Đỗ Minh Phát 04/12/2003 12C5 7.1 7.2 5.9 7.5 Khá Tốt 0
410 1.8E+09 Phạm Hồng Phát 04/02/2003 12C5 7.5 7.5 6.6 7.9 Khá Tốt 0
411 1.8E+09 Phan Thị Trúc Phượng 02/05/2003 12C5 7.4 8.0 6.2 8.2 Khá Tốt 0
412 1.8E+09 Lâm Hoàng Quân 30/08/2003 12C5 6.8 7.7 5.8 7.9 Khá Tốt 1
413 1.8E+09 Phạm Khắc Sil 05/08/2003 12C5 6.6 6.3 5.1 7.0 Khá Tốt 1
414 1.8E+09 Hồ Thị Thanh Thảo 16/12/2003 12C5 7.0 8.2 6.0 8.6 Khá Tốt 0
415 1.8E+09 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 10/12/2003 12C5 7.9 7.9 6.3 8.4 Khá Tốt 0
416 1.8E+09 Lê Phi Toàn 19/01/2003 12C5 7.1 7.5 5.8 7.8 Khá Tốt 0
417 1.8E+09 Nguyễn Gia Trường 21/09/2003 12C5 7.2 7.6 6.4 8.1 Khá Tốt 2
418 1.8E+09 Hồ Thị Mộng Tuyền 12/11/2003 12C5 7.2 6.7 6.5 7.9 Khá Tốt 1
419 1.8E+09 Lê Thị Thúy Vy 21/11/2003 12C5 7.9 7.7 6.9 8.5 Khá Tốt 0
420 1.8E+09 Trần Thị Kim Xuyến 25/10/2003 12C5 7.3 7.0 7.3 8.3 Khá Tốt 0
421 1.8E+09 Phạm Công Danh 04/06/2003 12C6 7.6 7.6 5.5 7.6 Khá Tốt 3
422 1.8E+09 H'linda  Êban 20/11/2003 12C6 7.5 7.6 6.7 8.2 Khá Tốt 1
423 1.8E+09 Nguyễn Thụy Gia Hân 02/12/2003 12C6 7.1 7.8 6.7 7.6 Khá Tốt 1
424 1.8E+09 Nguyễn Hữu Khang 14/03/2003 12C6 7.6 7.8 7.6 8.2 Khá Tốt 2
425 1.8E+09 Võ Trường Lâm 20/05/2003 12C6 7.4 6.6 6.2 7.9 Khá Khá 4
426 1.8E+09 Võ Thành Long 22/11/2003 12C6 8.0 7.4 5.2 7.5 Khá Tốt 2
427 1.8E+09 Huỳnh Phạm Kim Ngọc 18/07/2003 12C6 7.1 7.6 5.0 7.6 Khá Tốt 1
428 1.8E+09 Dương Thành Nhân 20/08/2003 12C6 8.2 6.8 5.1 7.9 Khá Tốt 1
429 1.8E+09 Nguyễn Thị Ý Nhi 12/02/2003 12C6 6.7 8.4 5.7 7.8 Khá Tốt 5
430 1.8E+09 Nguyễn Văn Phát 16/04/2003 12C6 7.8 8.1 6.1 8.1 Khá Tốt 1
431 1.8E+09 Nguyễn Thị Hồng Phấn 19/02/2003 12C6 8.4 7.3 6.3 8.2 Khá Tốt 1
432 1.8E+09 Lê Tấn Phước 10/11/2003 12C6 8.3 7.8 6.0 8.3 Khá Tốt 1
433 1.8E+09 Tạ Ngọc Phương Thảo 08/05/2003 12C6 7.6 7.8 6.5 7.8 Khá Tốt 0
434 1.8E+09 Đoàn Trọng Trí 23/02/2003 12C6 6.9 7.5 5.3 7.6 Khá Tốt 1
435 1.8E+09 Bùi Thanh Tuyền 12/03/2003 12C6 7.2 7.9 6.0 8.0 Khá Tốt 10
436 1.8E+09 Trần Ngọc Vĩnh 05/05/2003 12C6 6.9 6.3 5.8 7.1 Khá Tốt 0
437 1.8E+09 Trịnh Hải Bằng 20/05/2003 12C7 7.7 6.4 6.9 7.5 Khá Tốt 1
438 1.8E+09 Hồ Tấn Đạt 29/05/2003 12C7 9.3 6.8 6.9 7.8 Khá Tốt 2
439 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Khang 15/02/2003 12C7 6.5 8.5 6.7 8.0 Khá Tốt 6
440 1.8E+09 Trần Quốc Khang 05/06/2003 12C7 6.9 6.5 5.6 7.8 Khá Tốt 4
441 1.8E+09 Trần Vĩnh Khang 02/05/2003 12C7 8.2 7.9 6.6 7.9 Khá Tốt 1
442 1.8E+09 Huỳnh Thị Ngọc Lắm 22/10/2003 12C7 7.5 7.8 7.4 8.5 Khá Tốt 3
443 1.8E+09 Đỗ Thị Ái Mỹ 18/10/2003 12C7 7.6 7.6 7.5 7.9 Khá Khá 6
444 1.8E+09 Phạm Phi Phố 08/09/2003 12C7 7.9 6.9 6.4 7.8 Khá Tốt 4
445 1.8E+09 Lê Minh Quí 20/02/2003 12C7 8.4 8.3 7.8 8.2 Khá Tốt 0
446 1.8E+09 Mã Thị Cẩm Quyên 28/02/2003 12C7 7.4 8.7 7.3 8.0 Khá Tốt 2
447 1.8E+09 Nguyễn Thành Tài 27/12/2003 12C7 7.0 7.9 6.3 8.0 Khá Tốt 2
448 1.8E+09 Hồ Văn Nhựt Tân 29/10/2003 12C7 8.2 8.3 6.4 8.0 Khá Tốt 1
449 1.8E+09 Nguyễn Thị Minh Thư 09/06/2003 12C7 7.9 8.6 8.3 8.4 Khá Tốt 4
450 1.8E+09 Bùi Thị Ngọc Tiên 09/09/2003 12C7 6.2 7.0 6.4 7.1 Khá Tốt 0
451 1.8E+09 Lương Thị Cẩm Tiên 19/07/2003 12C7 7.7 8.0 7.3 7.8 Khá Tốt 1
452 1.8E+09 Lê Thị Huyền Trân 12/04/2003 12C7 7.3 7.2 6.2 7.4 Khá Tốt 0
453 1.8E+09 Trần Minh Trí 19/11/2003 12C7 7.3 7.7 6.7 7.6 Khá Tốt 1
454 1.8E+09 Lê Thị Mộng Trinh 19/09/2003 12C7 7.2 7.7 6.8 7.8 Khá Tốt 0
455 1.8E+09 Nguyễn Thanh Tùng 17/06/2003 12C7 8.0 7.7 7.0 7.7 Khá Tốt 1
456 1.8E+09 Trần Thị Mộng Tuyền 08/10/2003 12C7 7.5 8.5 6.7 7.9 Khá Tốt 0
457 1.8E+09 Huỳnh Thị Kim Uyên 07/03/2003 12C7 7.1 7.6 7.1 8.0 Khá Tốt 5
458 1.8E+09 Nguyễn Đại 24/3/2003 12C7 8.4 7.0 7.3 7.9 Khá Tốt 0
459 1.8E+09 Mai Hoàng Quốc 1/11/2003 12C7 7.3 7.8 6.8 8.0 Khá Tốt 1
460 1.8E+09 Nguyễn Thị An Bình 24/07/2003 12C8 8.5 9.1 6.8 8.2 Khá Tốt 3
461 1.8E+09 Đỗ Quang Phong Dinh 04/11/2003 12C8 7.1 9.2 6.9 8.2 Khá Tốt 1
462 1.8E+09 Trần Trung Hảo 26/10/2003 12C8 9.1 8.5 5.5 8.6 Khá Tốt 0
463 1.8E+09 Trương Tấn Hiếu 05/11/2003 12C8 7.2 8.0 5.7 7.6 Khá Tốt 0
464 1.8E+09 Phan Thị Kim Ngân 30/08/2003 12C8 7.9 7.8 7.7 8.2 Khá Tốt 1
465 1.8E+09 Huỳnh Trọng Nghĩa 08/07/2003 12C8 8.2 7.9 6.8 7.9 Khá Tốt 1
466 1.8E+09 Nguyễn Thái Ngọc 31/10/2003 12C8 7.8 7.9 6.4 8.1 Khá Tốt 0
467 1.8E+09 Huỳnh Thị Huỳnh Như 15/10/2003 12C8 7.7 8.2 7.0 8.0 Khá Tốt 2
468 1.8E+09 Trần Thị Tố Quyên 26/08/2003 12C8 7.8 8.1 7.2 7.9 Khá Tốt 0
469 1.8E+09 Lê Đức Tài 05/04/2003 12C8 6.8 8.2 6.9 7.8 Khá Tốt 3
470 1.8E+09 Trần Minh Tâm 12/11/2003 12C8 8.2 8.2 7.2 7.7 Khá Tốt 1
471 1.8E+09 Lê Hữu Vinh 18/08/2003 12C8 9.2 8.4 6.6 8.3 Giỏi Khá 6
472 1.8E+09 Bùi Thị Ngọc Chăm 09/01/2003 12C9 6.8 8.3 5.2 7.8 Khá Tốt 0
473 1.8E+09 Phan Nhật Cường 05/08/2003 12C9 6.9 7.6 5.5 7.5 Khá Tốt 4
474 1.8E+09 Trần Công Danh 11/08/2003 12C9 6.6 7.3 5.1 7.6 Khá Khá 7
475 1.8E+09 Nguyễn Hoàng Du 09/02/2003 12C9 7.2 7.8 5.9 7.8 Khá Tốt 0
476 1.8E+09 Từ Minh Dũng 06/12/2003 12C9 6.9 8.3 5.7 7.7 Khá Tốt 3
477 1.8E+09 Trần Hải Đăng 17/03/2003 12C9 7.6 8.7 5.5 8.6 Khá Tốt 0
478 1.8E+09 Hồ Huệ Hậu 16/12/2003 12C9 6.8 7.6 6.3 8.0 Khá Tốt 0
479 1.8E+09 Nguyễn Trung Hiếu 22/10/2003 12C9 9.1 8.6 6.1 8.4 Khá Tốt 0
480 1.8E+09 Hồ Ngọc Huế 26/04/2003 12C9 7.2 8.7 6.5 8.1 Khá Tốt 1
481 1.8E+09 Nguyễn Thị Kim Khánh 24/11/2003 12C9 7.3 9.2 5.6 8.4 Khá Tốt 0
482 1.8E+09 Võ Hoàng Lam 09/04/2003 12C9 7.0 8.6 5.2 8.1 Khá Khá 3
483 1.8E+09 Đặng Thềm Ngọc 24/07/2003 12C9 7.4 8.1 6.8 7.9 Khá Tốt 0
484 1.8E+09 Nguyễn Kim Thái Ngọc 20/01/2003 12C9 6.4 7.8 5.8 7.8 Khá Tốt 3
485 1.8E+09 Phan Thị Hồng Ngọc 04/11/2003 12C9 7.4 8.8 6.0 8.2 Khá Tốt 1
486 1.8E+09 Võ Thị Yến Nhi 04/04/2003 12C9 7.5 8.2 7.7 8.4 Khá Tốt 1
487 1.8E+09 Ngô Thị Phương Nhung 23/05/2003 12C9 7.0 9.0 6.4 8.4 Khá Tốt 0
488 1.8E+09 Trương Võ Huỳnh Như 20/08/2003 12C9 7.6 8.8 5.1 8.1 Khá Tốt 0
489 1.8E+09 Lê Thanh Sử 25/05/2003 12C9 6.9 8.3 5.3 7.9 Khá Tốt 3
490 1.8E+09 Nguyễn Hoàng Tâm 24/02/2003 12C9 7.4 8.3 5.3 8.0 Khá Khá 2
491 1.8E+09 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/05/2003 12C9 7.0 8.9 5.9 8.0 Khá Tốt 1
492 1.8E+09 Nguyễn Thị Ngọc Thi 27/01/2003 12C9 7.4 8.3 6.1 8.0 Khá Tốt 2
493 1.8E+09 Trịnh Minh Thư 14/08/2003 12C9 6.0 8.1 5.1 7.8 Khá Tốt 0
494 1.8E+09 Trần Thị Tìm 23/12/2003 12C9 7.0 8.3 5.1 7.8 Khá Tốt 1
495 1.8E+09 Lê Văn Tính 8/4/2003 12C9 6.9 8.1 5.3 7.6 Khá Tốt 1
496 1.8E+09 Hồ Thị Thu Tuyền 25/10/2003 12C9 7.1 8.8 5.8 8.0 Khá Tốt 2
497 1.8E+09 Ngô Thị Hạ 20/05/2003 12C9 7.2 8.3 7.2 7.9 Khá Tốt 0
498 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Như Ý 06/09/2003 12C9 6.4 7.3 5.6 7.4 Khá Tốt 0
499 1.8E+09 Nguyễn Thị Hồng Ý 04/12/2003 12C9 6.9 8.1 5.9 7.7 Khá Tốt 2
500 1.8E+09 Lữ Quốc An 24/01/2003 12C10 8.7 7.3 6.0 8.1 Khá Tốt 12
501 1.8E+09 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 31/07/2003 12C10 7.8 7.9 5.8 7.9 Khá Tốt 0
502 1.8E+09 Nguyễn Thị Cẩm Giang 25/08/2003 12C10 7.2 7.0 5.6 7.3 Khá Tốt 1
503 1.8E+09 Nguyễn Thị Thu 18/08/2003 12C10 8.5 7.6 6.3 8.2 Khá Tốt 1
504 1.8E+09 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/03/2003 12C10 8.8 7.9 5.8 8.3 Khá Tốt 8
505 1.8E+09 Trương Hoàng Huân 08/12/2003 12C10 8.4 6.8 6.5 7.7 Khá Tốt 1
506 1.8E+09 Huỳnh Gia Lộc 28/09/2003 12C10 8.3 7.6 6.5 8.0 Khá Tốt 0
507 1.8E+09 Bùi Nguyễn Kim Phụng 12/08/2003 12C10 8.2 7.5 5.4 7.9 Khá Tốt 8
508 1.8E+09 Lê Nhựt Quang 21/06/2003 12C10 8.3 8.1 5.6 8.0 Khá Tốt 0
509 1.8E+09 Lê Minh Tâm 06/10/2002 12C10 8.4 8.2 6.3 8.2 Khá Tốt 11
510 1.8E+09 Phùng Thị Minh Thư 03/08/2003 12C10 8.2 8.6 6.2 8.3 Khá Tốt 7
511 1.8E+09 Huỳnh Hoài Thương 28/07/2003 12C10 7.9 6.7 6.2 7.7 Khá Tốt 6
512 1.8E+09 Nguyễn Thị Hồng Thương 21/10/2003 12C10 8.6 7.3 5.9 8.1 Khá Tốt 0
513 1.8E+09 Vỏ Thị Minh Thương 09/10/2003 12C10 8.1 7.3 5.4 7.7 Khá Tốt 0
514 1.8E+09 Đỗ Thị Thanh Tuyền 18/03/2003 12C10 7.3 6.9 6.3 7.6 Khá Tốt 0
515 1.8E+09 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/04/2003 12C10 8.3 7.3 5.7 7.8 Khá Tốt 4
516 1.8E+09 Phan Thị Mỹ Ái 22/03/2003 12C11 7.8 8.5 6.5 8.1 Khá Tốt 0
517 1.8E+09 Bùi Ngọc Kiều Anh 11/06/2003 12C11 7.2 8.5 6.5 8.0 Khá Tốt 0
518 1.8E+09 Lê Khánh Duy 06/05/2003 12C11 7.0 9.1 6.4 8.3 Khá Tốt 5
519 1.8E+09 Phạm Trường Giang 29/06/2003 12C11 5.9 6.7 5.0 7.2 Khá Tốt 5
520 1.8E+09 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/04/2003 12C11 7.7 8.3 5.4 8.0 Khá Tốt 0
521 1.8E+09 Nguyễn Văn Long Hồ 09/02/2003 12C11 7.2 8.3 6.3 8.0 Khá Tốt 1
522 1.8E+09 Lê Huỳnh Kha 08/03/2003 12C11 7.1 7.9 6.6 8.2 Khá Tốt 1
523 1.8E+09 Nguyễn Văn Quốc Kiệt 09/01/2003 12C11 7.0 9.0 5.9 8.1 Khá Tốt 4
524 1.8E+09 Hồ Thị Ngọc Linh 14/07/2003 12C11 6.3 7.2 5.3 7.8 Khá Tốt 0
525 1.8E+09 Nguyễn Thị Minh Mững 20/08/2003 12C11 5.4 8.6 5.9 7.6 Khá Tốt 0
526 1.8E+09 Võ Thị Thảo Nguyên 29/10/2003 12C11 6.7 8.0 5.7 7.8 Khá Tốt 2
527 1.8E+09 Nguyễn Hữu Nhân 21/12/2003 12C11 6.6 7.9 5.6 7.9 Khá Tốt 8
528 1.8E+09 Nguyễn Thị Yến Nhi 19/12/2003 12C11 7.2 7.8 7.4 8.1 Khá Tốt 0
529 1.8E+09 Võ Cao Tài 24/10/2003 12C11 7.2 7.9 6.3 8.2 Khá Tốt 2
530 1.8E+09 Lê Thành Thái 10/10/2003 12C11 7.6 8.6 5.6 8.3 Khá Tốt 2
531 1.8E+09 Bùi Thị Phương Thảo 24/10/2003 12C11 7.4 9.0 5.2 8.0 Khá Tốt 0
532 1.9E+09 Trần Đài Trang 08/02/2003 12C11 7.0 8.6 6.6 8.0 Khá Tốt 2
533 1.8E+09 Đoàn Nhựt Trường 13/04/2003 12C11 6.1 8.7 6.4 8.0 Khá Tốt 1
534 1.8E+09 Đổ Thị Kim Tuyền 29/06/2003 12C11 7.2 8.0 5.9 7.9 Khá Tốt 17
                         
                         

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết